En flytting til Bærum vil gi pasientene i Vestre Viken dårligere behandling

PROBLEMER: «En ribbet mikrobiologisk seksjon i Drammen vil ikke klare å beholde de beste bioingeniørene, genteknologene og legene, og den vil få store rekrutteringsproblemer», skriver seksjonsoverlege ved mikrobiologisk seksjon i Drammen, avdeling for laboratoriemedisin.

PROBLEMER: «En ribbet mikrobiologisk seksjon i Drammen vil ikke klare å beholde de beste bioingeniørene, genteknologene og legene, og den vil få store rekrutteringsproblemer», skriver seksjonsoverlege ved mikrobiologisk seksjon i Drammen, avdeling for laboratoriemedisin. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerFor å spare inn 600 millioner til nytt sykehus på Brakerøya, utredes flytting av mikrobiologimiljøet til Bærum, med unntak av de tjenester som er nødvendig for øyeblikkelig hjelp funksjoner.

Forslaget bærer preg av manglende faglig innsikt.

Her foreslås det altså å bygge et nytt, moderne og fremtidsrettet sykehus som ikke skal være selvforsynt med en viktig medisinsk støttefunksjon som mikrobiologi.

Det er å ta solide skritt baklengs inn i fremtiden, og det strider mot de erfaringer vi allerede har.

DU KAN FØLGE DEN LOKALE DEBATTEN PÅ FACEBOOK.

Medisinsk mikrobiologi er kort fortalt å analysere prøvene fra pasienter mhp sykdomsfremkallende mikrober. Mikrobiologisk seksjon i Bærum og Drammen har i mange år vært del av samme avdeling. Vi har allerede for noen år siden vært gjennom en prosess hvor sentralisering av mikrobiologisk funksjon har vært diskutert til Drammen.

Man konkluderte med at både Bærum sykehus og Drammen sykehus begge må ha mikrobiologisk seksjon til stede på huset.

LES OGSÅ: Uryddig argumentasjon for å svekke sykehuset i Drammen

Resultatet ble at begge seksjonene i dag leverer rask og god bakteriologisk og serologisk diagnostikk til sine sykeste pasienter, mens en del andre analyser i all hovedsak er sentralisert til Drammen.

Vi har derfor erfaring med hvilke konsekvenser forsendelse av prøver til en annen lab har. For å si det kort: Forsendelse fører til forsinkelse, forbytting og forringelse!

Pakking og utregistrering av prøver, forsendelse med bud og til slutt utpakking og innregistrering av prøver tar tid, og medfører i de fleste tilfeller minst ett døgns forsinkelse på prøvesvaret.

Alt dette utføres også manuelt av mennesker, og risikoen for prøveforbytting er reell.

LES OGSÅ: Kjære pasient! Skal du få den beste behandling i vårt nye sykehus, må fagmiljøene få eksistere side om side på samme sted.

Oppbevaringen av prøven gjennom prosessen vil ikke kunne være optimal, og prøven vil forringes, noe som kan få store behandlingsmessige konsekvenser. Vi erfarer allerede alt dette ved vår avdeling i et relativt lite prøvevolum som sendes fra Bærum til Drammen.

Det ansees likevel som et stort nok problem til at vi jobber med å utvide repertoaret i Bærum. Problemet vil komme i langt større skala hvis vi snur på det og sender et vesentlig større antall prøver fra Drammen til Bærum.

Vi lever i et samfunn som stadig krever raskere og bedre diagnostikk, både mhp pasientsikkerhet og mhp effektive pasientforløp hvor man får mest mulig helse ut av hver krone.

600 millioner «innsparte» kroner må veies opp mot optimal pasientbehandling, økte fremtidige driftskostnader og ikke minst unødvendig mange kostbare liggedøgn på kliniske avdelinger.

LES OGSÅ: Drammen sykehus skal fortsatt være et faglig fyrtårn

Hva mener man så med «det som er nødvendig for øyeblikkelig hjelp funksjoner»?

Her fremviser forslagsstiller en grovt manglende forståelse. Det som er nødvendig øyeblikkelig hjelp-funksjoner er rask og nøyaktig diagnostikk.

Dette innebærer riktige svar helt uten unødvendige forsinkelser, og det innebærer en kommunikasjon av svaret videre til pasientens behandler.

Mikrobene tar ikke selv hensyn til om de kommer fra en alvorlig syk pasient eller fra en rutineprøve.

For å opprettholde øyeblikkelig hjelp funksjoner må vi ha akkurat samme utstyr og maskiner som vi bruker til rutineprøvene. Maskinene må ha de samme arealene som de ellers vil ha behov for, og de må fremdeles håndteres av dyktige og erfarne bioingeniører og genteknologer.

Prøvesvarene må fremdeles vurderes, tolkes og besvares av dyktige og erfarne spesialister i mikrobiologi, som må være til stede i miljøet og ha relasjoner til avdelingene.

LES OGSÅ: Ligg unna Drammen sykehus! 

Man blir ikke dyktig av å bare håndtere øyeblikkelig hjelp prøver, man må holde ferdighetene oppe gjennom et bredt repertoar og stort nok volum.

Man sparer ikke Messi til å bare spille Champions League finalen, han får kamptrening gjennom hele året. Sånn er det også med spesialiserte sykehusfunksjoner.

En ribbet mikrobiologisk seksjon i Drammen vil ikke klare å beholde de beste bioingeniørene, genteknologene og legene, og den vil få store rekrutteringsproblemer. De som er igjen vil ikke klare å holde ferdighetene sine oppe.

Konsekvensen av forslaget er med andre ord at både øyeblikkelig hjelp-pasienter og øvrige pasienter får dårligere og tregere diagnostikk!

LES OGSÅ: Politisk spill om pasienter

Og hva skulle Bærum sykehus tjene på dette? Å flytte all mikrobiologi til Bærum innebærer store behov for investeringer. Bærum sykehus har ikke lokaler som vil kunne huse en slik mikrobiologisk avdeling.

Arealet er nå cirka 250 kvadratmeter, et eventuelt nytt arealbehovet er estimert til cirka 1000 kvadratmeter, og dette er et areal med helt spesielle tekniske krav.

De vil da måtte bruke av sitt oppussingsbudsjett til å opprette en helt ny og kostbar avdeling, som i liten grad øker tilbudet for Bærums befolkning. Vi skal heller ikke glemme at Bærums befolkning får mange av sine helsetjenester ved Drammen sykehus. Det å flytte en utgift fra et budsjett til et annet er ikke innsparing!

Det er besluttet at det skal bygges et nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya. Vi har nå muligheten til å utstyre dette sykehuset med en moderne og fremtidsrettet mikrobiologisk avdeling.

I en tid med økende resistensutvikling og smittetrusler er dette noe befolkningen trenger.

Hvis vi ikke benytter anledningen nå vil det være ugjenkallelig, og det vil gi dårligere behandling til Vestre Vikens befolkning!

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* «Frps lovnader har ikke vært annet enn en stor bløff»

* Næringslivets beskjed til ungdom er helt klar: Velg realfag. Bli ingeniør.

* Werp må slite for fire nye år
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags