Bønnen over er uttalt av en ni år gammel gutt. Han, og søsteren hans på 11 år, er lei seg for at andre mammaer ikke kan få behandling ved Borgestadklinikken i Drammen, slik deres mor har fått det.

For disse barna har hjelpen mødrene deres har fått på Borgestadklinikken vært avgjørende for å få mamma, tryggheten i livet og hverdagen tilbake.

De har vært igjennom mye vondt og har vært redde. Deres utvikling har vært i fare. Nå er de redde igjen. Hvor skal mamma reise på tirsdager nå? For barna er også ettervernet svært viktig. Det gir trygghet om at mamma ikke skal bli syk igjen. 

Bragernes behandlingssenter er et av få tilbud som har kjønnsdelt behandling. Fortsatt er det større skam knyttet til kvinners misbruk enn menns. 

Gjennomgang av forskning gjort på oppdrag for Helse Sør-Øst tyder på at dette er beste løsning, og da spesielt for kvinner med barn. Bent Høie var medforfatter på en av artiklene om dette.

Har han glemt det, eller rår penger nå fremfor helse? 

Det er også grunn til å tro at menn profitterer på egne grupper. På Bragernes behandlingssenter har dette blitt observert. 

Helse Sør-Øst velger bort det eneste tilbudet som er fritt for uønsket seksuell oppmerksomhet og innledning av forhold mellom pasienter på institusjonen. Der dette skjer, ender det sjelden godt. Det forstyrrer egen og andres behandling.

Undertegnede har selv helsefaglig bakgrunn og har tidligere arbeidet mange år i helseforetaket (ja, avhengighet kan ramme alle og det er store mørketall). Jeg benyttet fritt sykehusvalg for å komme til en kvinneavdeling. Jeg kommer langveisfra. Etter endt behandling og godt ettervern fikk jeg tilbake et verdig liv.

Jeg kan være til stede som mor. Etter mange vonde år er det en enorm lettelse for ektefelle, foreldre og søsken. Dessuten kan jeg delta i arbeidslivet.

Bragernes behandlingssenter redder liv, bokstavelig talt. Mennesker som er nedkjørt både fysisk og psykisk får hjelp. Noen kommer i ambulanse. Siden kan stumpene av et sosialt og økonomisk liv reddes. Bragernes Behandlingssenter har fokus på rehabilitering, og ikke minst på barn. De har rutiner for samarbeid med barnevern, og barn har tilbud om samtaler så vel som overnattingsbesøk når mor er innlagt. 

Når en rusmisbruker er mottakelig for behandling haster det!

Den personlige ventetiden før man legger skam til side og søker hjelp, er veldig lang. Da holder ikke Jan Frich (fagdirektør i Helse Sør-Øst) sitt argument om lengre ventetider andre steder i  spesialisthelsetjenesten. Rusbehandling må ha kort ventetid!

Jeg sier som sønnen min: Vær så snill! Vurder denne avgjørelsen en gang til! 

Og vær så snill, media, politikere tidligere pasienter og helsepersonell. Støtt forsøket på å beholde et unikt tilbud med 40-års erfaring! Nedleggelse får voldsomt negative konsekvenser for svært mange, og er uheldig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Over 50 arbeidstakere mister jobben.

Støtt dem også!

Skribenten har fått være anonym. Drammens Tidende kjenner hennes identitet.