Alle tjener på en helhetlig helsepolitikk

Foto:

Av
DEL

MeningerDebatten om lokalisering av helsetjenester i Asker og Bærum er viktig, men selv om De Grønne kjemper for å bevare helsetjenester i Asker og Bærum, så er det også viktig å løfte debatten om kapasitetsmangelen som det legges opp til i det nye sykehuset i Drammen som Vestre Viken HF jobber for å etablere.

Nikki Schei, gruppeleder i Bærum MDG, og Even Gulowsen, leder av MDG i Nye Asker går ut i Drammens Tidende 31. januar med en tydelig melding om at vi skal ta vare på Asker og Bærum lokalsykehus. Schei og Gulowsen gjør rett i å advare mot å samle alle funksjoner i det nye sykehuset i Drammen. Et slikt grep ville stride mot grønne grasrotprinsipper om at tjenester skal leveres så nær folk som mulig. Jeg har personlig ikke hørt om et eneste eksempel i Norges historie på at store sykehussammenslåinger har gitt bedre helsetjenester, økonomisk lønnsomhet eller økt kvalitet og sikkerhet. Det er også verken ønskelig eller mulig å flytte flere helsetjenester til Drammen – det nye sykehuset vil slite nok med å gi et helsetilbud til de som allerede sogner til sykehuset, nettopp på grunn av at det planlegges med for høy utnyttelsesgrad.  

Samtidig så er noe av det som skiller grønn helsepolitikk fra den grå helsepolitikken vi har i dag at De Grønne vil lytte mer til fagfolkene som jobber tett på pasientene, fremfor bare de som først og fremst baserer beslutninger på tellekanter i regneark og overordnet målstyring. Når helsefaglige råd tilsier at det nye sykehuset i Drammen ikke bygges med nok sengeplasser eller operasjonssaler til å gi forsvarlige helsetjenester til de som skal bruke sykehuset, er vi programforpliktet til å avkreve svar fra de som planlegger sykehuset om hvordan de skal unngå å havne i samme situasjon som på Ahus og i Østfold.  

Grønn helsepolitikk handler om å bygge et helsetilbud som er robust nok til å ta vare på fremtidige generasjoner. Derfor må vi både ta opp kampen mot dagens grå tankegang som baserer seg på overdreven sentralisering av helsetjenester i store sykehussammenslåinger og slutte å tro at vi kan effektivisere alt inn i himmelen uten at det går på bekostning av pasienter og helsearbeidere. Det vi heller må gjøre er å satse på gode helsetjenester så nærme der folk bor som mulig, samtidig som vi må sikre nok kapasitet og gode arbeidsforhold for de som skal levere helsetjenester både på lokalt og regionalt nivå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags