I forrige uke skrev vi i DT om alle aksjonsgruppene som har dukket opp i Drammen de siste årene. Ordfører Tore Opdal Hansen (H) satte pris aksjonistenes betydning for lokaldemokratiet. Men på ett område skulle han gjerne sett at drammenserne var litt mer på hogget:

«Jeg og flere med meg har etterlyst mer engasjement rundt sykehuset. Det er viktig når vi ser hvor aktive venneforeningen for Bærum sykehus er», sa ordføreren til DT.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Ordføreren har helt rett. Dette hjertesukket har hengt over Drammen i lang tid. I andre norske kommuner settes det opp fakkeltog når noen forsøker å røre ved sykehusene deres. Det tennes av og til fakler i Drammen også. For fred. For flyktninger. Nå i januar er det planlagt et fakkeltog mot bompenger.

Men når et fullverdig sykehus er truet, og et av byens viktige fagmiljøer er i spill, er det ikke en fakkel å se.

Den største poliklinikken ved Drammen sykehus, øyeavdelingen, er foreslått flyttet til Bærum. Forslaget er lansert av en arbeidsgruppe bestående av folk fra Vestre Viken, Helse Sør-Øst og Sykehusbygg. Dette er et av flere tiltak å få det nye sykehuset inn i den nye, trange økonomiske frakken de har fått utdelt fra helseminister Bent Høie. 600 millioner må barberes vekk.

Heldigvis har Drammen sykehus mange engasjerte ansatte som jobber iherdig med å spre informasjon om det som kan bli konsekvensene av denne siste dragkampen rundt Drammen sykehus.

LES OGSÅ: Det nye demokratiet

Den som ikke leste debattinnlegget til tre overleger ved øyeavdelingen i Drammen i DT fredag, bør gjøre det snarest.

Legene er i første rekke opptatt av pasientene sine, enten de kommer fra Bærum eller Hallingdal.

80 prosent av øyepasientene som får behandling i Drammen kommer fra Buskerud. Mange av dem er gamle mennesker som allerede har en lang reise bak seg når de når Drammen.

«Dette er jo stikk i strid med hele Oslo-prosessen og tankegangen rundt Vestre Viken, nemlig å flytte pasienter og ressurser ut av Oslo og behandle dem så nærme hjemstedet som mulig», sier Lars Borgen. Han er leder av en av de viktigste pressgruppene Drammen har akkurat nå, overlegenes aksjonsgruppe for Drammen sykehus.

LES OGSÅ: God medisinsk behandling krever ofte tverrfaglig samarbeid

I debattinnlegget i DT forklarer overlegene hvordan de er avhengige av tett samarbeid med andre avdelinger, blant annet barneavdelingen. De skrivende overlegene ved øyeavdelingen er også opptatt av å skjerme fagmiljøet sitt.

«En flytting av hele eller deler av øyeavdelingen skulle med stor sannsynlighet ødelegge fagmiljøet som er bygget opp over mange år», skriver de.

Her får de støtte på sosiale medier av en øyespesialist fra Sunnmøre: «Øyeavdelingen i Drammen har vært kjent som den beste i landet som ikke er universitetsavdeling. Den har vært attraktiv for fagpersonale, og har greid å tiltrekke seg gode øyeleger fra universitetsklinikkene. Merkelig at man overhodet vurderer å bryte opp noe som over lang tid har vært så velfungerende», skriver han på Facebook.

Et element i dette, som ikke står på den medisinske agenda, er hva fagmiljøene på Drammen sykehus betyr for Drammen som by.

LES OGSÅ: Drammens våkenetter

På Eiendomsdagen i Drammen i forrige måned sa urbanist og samfunnsgeograf Erling Fossen at Drammen er en by som skriker etter kunnskap:

«..med unntak av sykehuset så er det lav vekst i kunnskapsbaserte næringer her», sa Fossen, og la til: «Dere må dyrke den kompetansen som allerede er her».

Bærum kommune vet hva det koster å miste kunnskapsmiljøer.  I 2005 mistet de BI til Nydalen i Oslo. Om de sov i timen da, er bæringene lys våkne nå.

Lokalpolitikere, medisinere og andre venner kjemper med nebb og klør for Bærum sykehus.

LES OGSÅ: En flytting til Bærum vil gi pasientene i Vestre Viken dårligere behandling

Venner av Bærum sykehus (VABS) er en dyktig og aktiv forening anført av pensjonert lege og hjertespesialist John Kjekshus. Foreningen arrangerte mandag denne uken et folkemøte om Bærum sykehus. Gruppen gir jevnlig ut sitt eget magasin. I siste utgave setter de styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid til veggs om økonomi og nytt sykehus i Drammen. Vennene i Bærum sprer kunnskap og engasjement til befolkningen om det som skjer rundt deres sykehus.

Venner av Drammen sykehus (VADS) har også en Facebook-side. Der har det ikke vært aktivitet siden januar 2015.

LES OGSÅ: Uforsvarlig å gå videre med planene

I Drammen har engasjementet for sykehuset på politisk plan vært anført av stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H). Hun har helsebakgrunn, fartstid i helsebyråkratiet og har strukket sitt engasjement langt. Nå er hennes ektemann en av legene ved øyeavdelingen i Drammen som kan måtte flytte til Bærum. Det setter sannsynligvis en begrensning for hvor engasjert Kristin Ørmen Johnsen kan være akkurat nå.

Vi kan selvsagt sette vår lit til at Vestre Viken-direktør Nils Fr. Wisløff klarer å holde hode og kropp samlet i et nytt sykehusbygg også. Vi kan forvente at overlegene som aksjonerer og forteller oss hva alt dette betyr i praksis, blir lyttet til.

Men mest av alt må vi håpe på at regjeringens andre lokale mann i helse, Morten Wold (Frp), nå er våken og på plass for sykehuset. Litt drahjelp fra lokale Høyre- og Frp-topper som Gunn Cecilie Ringdal, Jon Helgheim og Tore Opdal Hansen vil ikke skade saken. Det er deres statsråd som har godkjent rammen for det som skal skje i Drammen – og i Bærum. 

Den som finner løsninger, er vinneren. Flytting av avdelinger til Bærum er presentert som en løsning. Smartere bygging en annen. Mer penger er alltid en god løsning. For sluttsummen skal stemme før desember-møtene i helseforetakene.

LES OGSÅ: Uryddig argumentasjon for å svekke sykehuset i Drammen

Et folkelig, bredt engasjement gir ikke penger i kassen til helseforetakene. En slik lokal aksjonsgruppe som ordføreren savner ville allikevel utgjort et større press og bidratt til å belyse saken både fra Bærum – og fra Drammen.

Men da må folk i drammensdistriktet, også utenfor sykehuset, få øynene opp for det som nå skjer. Helsebyråkratiet og de som sitter på pengene synes foreløpig å ha et godt øye til Oslo-området.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* For en regi Gud, eller var det Skullerud, hadde på denne kampen!

* Betimelig støtte til Therese Johaug

* Buskerudbyen: På tide å gi ordførerkjedet til Helgheim?