Nå må man slutte å klage i Drammen

DRAMMEN HAR FÅTT MEST: «Nå må man slutte å klage i Drammen», skriver blant andre JOhn Kjekshus, leder i venneforeningen til Bærum sykehus, i denne kronikken.

DRAMMEN HAR FÅTT MEST: «Nå må man slutte å klage i Drammen», skriver blant andre JOhn Kjekshus, leder i venneforeningen til Bærum sykehus, i denne kronikken.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

KronikkI Drammens Tidende har det i hele høst vært klaget over at Drammen nye sykehus må avstå noen funksjoner til Bærum sykehus.

Det er derfor på sin plass å minne om at Vestre Viken ble skapt for å få bedre utnyttelse av begrensede helsekroner og for å bedre helsetilbudet til alle i Vestre Viken ved samarbeid mellom alle fire sykehusene i helseforetaket.

Hva har skjedd? 

Status etter syv år er at det meste av ressursene har gått til Drammen. Både Kongsberg og Bærum sykehus har avstått utstyr og funksjoner til Drammen sykehus.

Samarbeid i betydningen gjøre hverandre bedre har man lykkes dårlig med.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Drammen klager over at sykehuset på Brakerøya ikke blir stort nok og at man ikke har mektige venner. Årsaken er at Helse Sør Øst har instruert Vestre Viken helseforetak (VVHF) til å redusere byggesummen for nytt sykehus fra 8.8 til 8.2 milliarder kroner.

VVHF består av 4 sykehus!I Drammen har de tydeligvis ikke tatt inn over seg at i VVHF er det 3 andre sykehus som også skal sikres fullverdige sykehustilbud til sine brukere.

LES OGSÅ: Vi bør ha lært sykehusbygging nå

Politikerne i Drammen har brakt seg selv i situasjonen. Man kunne ha bygget ett stort felles sykehus for Drammen og Kongsberg på Ytterkollen og med det fått et romsligere byggebudsjett med reduserte driftskostnader når det sto ferdig. Men man ville ha det i Drammen. Politikerne hadde også muligheten for å bruke deler av det gamle sykehuset på Bragernes som bare er 36 år gammelt og som i sin tid ble bygget for å være både solid og fleksibelt. Da kunne man spart 2 milliarder kroner.

Gaper man over litt for mye når man forlanger å få bygge helt nytt stort sykehus på Brakerøya, og det på en vanskelig tomt som man ikke eier?

LES OGSÅ: Vestre Vikens luftslott - Sykehus på Brakerøya

VVHF har ett felles budsjett. På et møte på Bærum sykehus sa nylig styreleder i VVHF at den endelige regningen på Brakerøya ville komme på minst 10 milliarder kroner. Når de tre andre sykehusene må være med på å nedbetale renter og lån blir det lite igjen til vedlikehold og utvikling som disse sykehusene trenger. For å gi inndekning til det nye sykehuset på Brakerøya er det satt tak på vedlikeholdet av de andre tre sykehusene i VVHF. Disse «tilgodesees» med totalt 1.6 milliarder kroner til «brannslukning» de neste 10 årene, mens plandokumentet for vedlikehold til de tre sykehusene anbefalte 2.4 milliarder kroner til formålet. Plansjefen i VVHF antydet imidlertid (i samme møte som styreleder var til stede) at dersom man skulle ha oppgradert sykehusene til ny-sykehus standard ville beløpet blitt nærmere syv milliarder kroner.

Ha i mente at den eldste delen av Kongsberg sykehus er fra 1962 og den eldste delen på Bærum sykehus er fra 1924, altså dobbelt så gammelt som dagens Drammen sykehus.

LES OGSÅ: Det er avgjørende å beholde spesialistfunksjonene ved Drammen sykehus

På toppen av dette kommer at nåværende sykehus i Drammen de siste fire årene har gjennomgått en omfattende rehabilitering for å unngå å måtte stenge. I denne tiden har vedlikeholdet på de andre sykehusene stått på vent. På Brakerøya vil Drammen få et nytt fullverdig akutt sykehus.

Vedlikeholdet for de tre andre sykehusene er imidlertid prisgitt at det ikke blir overskridelser for nye Drammen sykehus.

Byggekostnader for nytt sykehus i Drammen 

Som allerede nevnt har Helse Sør-Øst redusert byggesummen til 8,2 milliarder kroner. I denne forbindelsen er det viktig å huske på at dette ikke inkluderer kjøp av tomten. Opparbeidelse av den samme tomten for å gjøre den byggeklar er heller ikke medregnet. I tillegg kommer dessuten bygging av et parkeringshus, og kostnader til spesielt teknisk utstyr og IKT er også unntatt.

Styreleder har antydet at den totale summen blir over 10 milliarder kroner. Ingen må bli overrasket om denne summen også kommer til å passere 11 milliarder.

LES OGSÅ: Sykehuset - helt og delt

Som allerede nevnt har VVHF et felles budsjett, og renter samt avdrag skal også de tre andre sykehusene være med på å betale.

Forutsetningene for fullverdige sykehus

Alle innleggene fra Drammen forteller hvor viktig det er for et moderne sykehus å ha mange bein å stå på. Gode behandlingsforløp er avhengig av tilgjengelig fagkunnskap og samhandling mellom flere fagområder. Dette er vi helt enige i. Men dette gjelder ikke bare Drammen. Det gjelder også Kongsberg og Ringerike sykehus og ikke minst Bærum som har et befolkningsgrunnlag på 183 000 mens Drammen har 165 000.

I dag er Bærum det 8. største akuttsykehuset i Norge, mens Drammen er nr. 9.

LES OGSÅ: Må trekke i samme retning

Vi synes derfor at forslaget fra VVHFs direktør til styret om å overføre noe mere ortopedi til Kongsberg og overføre dagbehandling for nevrologi og barnemedisin for pasienter i Asker, Bærum og Røyken til Bærum sykehus er et godt tiltak for å oppfylle Helse Sør-Østs krav. Det vil gjøre alle sykehusene bedre. Drammen slipper å miste sin øyeavdeling, selv om Bærum sykehus har plass til dette.

Drammen får fortsatt nevrologisk og barnemedisinsk avdeling på Brakerøya.

Nå må byggebudsjettet for nytt sykehus i Drammen godkjennes innenfor vedtatte rammer.

Flere krav og utsettelser i Drammen kan føre til at toget nå går for et nytt sykehus.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Nedre Pukerud + 3050 = sant!

* Ja uten jubel

* Sykkelsatsing i Drammen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags