Brakerøya eller Bragernes?

«Vi er i 2024, sykehuset står ferdig og sykehuset skal tas i bruk!»

Hvis vi var der, vil nok begge alternativene være gode løsninger for både pasienter og ansatte.

Men vi står foran en lang og krevende byggeperiode og dette er etter vernetjenestens syn avgjørende for hvilke tomt som velges.

LES OGSÅ: Et unisont nei til Bragernes

Vi har undersøkt med andre sykehusutbyggere og erfaringen med å bygge på tomt hvor det driftes, er delt. 

Nybygg på tomt medfører mye logistikk og sikkerhetsutfordringer, men kan løses uten altfor store problemer.

LES OGSÅ: Nei til sykehus på «stylter»

Ombygging i bygg hvor det driftes, beskrives som uholdbart både for pasienter og ansatte. Vi er kjent med at de som står for utbyggingen har beskrevet dette som løsbart, men de som har drevet pasientbehandling i det samme bygget har en helt annen virkelighetsoppfatning.

Sikkerhet, fysisk-psykososialt arbeidsmiljø og store logistikkproblemer særlig i forhold til prehospitale tjenester, nevnes som de største utfordringer.

LES OGSÅ: Utbygging av Drammens sykehus på Bragernes vil være helseskadelig for premature barn og syke nyfødte

Det vil også medføre store utfordringer å overholde HMS lovgivningen ved denne type ombygginger!

Støy, støv, vibrasjoner og store logistikkproblemer beskrives som sagt uholdbart og dette vil etter vernetjenestens syn medføre et arbeidsmiljø som er helt uakseptabelt og vil også sterkt gå ut over pasientbehandling og pasientsikkerhet.

LES OGSÅ: Lirke og lure

På bakgrunn av dette vil vernetjenesten fraråde Bragernes- alternativet!

Vi vil sterkt anmode styret i Vestre Viken og styret i Helse Sør Øst om å velge Brakerøya som tomt for det nye sykehuset.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Pitbull og andre kosedyr

* Må kunne kommunisere om utsikten

* Nei til sykehus på «stylter»