Internasjonale Drammen - en gavepakke kommunen bør gripe begjærlig

600 mennesker med innvandrerbakgrunn har kommet ut i jobb takket være Internasjonale Drammen-prosjektet. Samfunnet er spart for store summer. Likevel er skjebnen til det vellykkede prosjektet høyst uviss.