Trygghet - viktig byggestein for livskvalitet og folkehelse

Innbyggerne i Nye Drammen føler seg ikke like trygge som beboere i enda større norske byer og i landet forøvrig. Det bør kommuneledelsen ta på alvor.