Brannfakkel inn i koranskoledebatten – kan gi viktige avklaringer

Overnatting-SFO angripes nå fra flere hold, senest i Stortinget med et forslag om å forby dem.