Rådmannens idé om å spre kultur, idrett og frivillighet ut på innbyggertorg i kommunedelene ble svært dårlig mottatt av de ansatte