Tid for å dvele ved syndebukk-stempelet

Hilde Haslum har blitt stående som syndebukk med stor S for alt som var galt på byplankontoret.  Nå tar den tidligere byplansjefen et oppgjør med anklagene mot henne etter korrupsjonssaken.