Fanfare for kulturarvens voktere

Uten frivilligheten stopper Drammen og uten entusiastene forfaller verdifulle bygninger.