Toppleder-skiftet som måtte komme

Politimester Christine Fossens avgang kom ikke som noen bombe. Det har kladdet lenge og presset økte. Spørsmålet er om bytte av toppleder er eneste riktig medisin.