Bybru-konsekvenser til å bli «skræmt» av - eller ikke?

Kuvendingen i bybru-saken er dramatisk for Drammen kommune. Regningen for å gå bort fra avtalen med Bane Nor og klatte på den gamle brua kan bli like dyrt som å bygge ny bru.