Det er ingen andre som har funnet på supergruppeleder-verv

Et notat viser klart og tydelig at Fellesnemnda aldri har foreslått noen supergruppeleder på toppen av partiets gruppeleder. De rødgrønne må lete fram andre argumenter hvis de skal forsvare rollen og pengebruken.