Det skulle ikke være nødvendig at enkeltpersoner må kjempe fram korrekt tolkning av reglene