Lang dags ferd mot rettferdighet

Gledestårene rant hos naboene da et samlet formannskap ga dem rett i at høyden på det omstridte bygget i Øvre Storgate 45 skal senkes. Alle berørte parter skal ivaretas. Avgjørelsen er i tråd med rettsfølelsen også hos menigmann, men hva hvis saken havner på Fylkesmannens bord?