Nærutvalgene - politiske venstrehåndsverv?

Politikerne har bestemt at det skal opprettes nærutvalg i alle kommunedelene, men kommer de til å gidde å møte der selv?