Ny styringsform - bedre demokratisk styring?

Makten spres i Nye Drammen kommune. Den nye styringsmodellen betyr farvel til bystyrekomiteer som ikke kan bestemme noe, og inn kommer hovedutvalg med beslutningsmyndighet. Vil det rokke ved maktforholdet mellom rådmannen og politikerne?