De som følger Maud Angelicas innstendige bønn om å søke hjelp må komme gjennom på hjelpetelefonene