Skolebarn har ikke vondt av en time på kirkebenken før jul