Bommotstanderne kan vippe makten

Scenarioet som de etablerte partiene har fryktet kan bli virkelighet hvis den siste meningsmålingen for nye Drammen kommune slår til: Nei til bomring-lista på vippen. Da kan vi få helt nye konstellasjoner i lokalpolitikken, uavhengig av de tradisjonelle blokkene.