By og land, hver sin mann

Senterpartiets posisjon på vippen kan partiet takke kommunesammenslåingen for. For Miljøpartiet De Grønne er effekten av sammenslåingen motsatt.