Rødgrønn realisme og blått håp i Viken

Det ligger an til rødgrønn styring av Viken, men veien fram til enighet er nok mer en kjerrevei enn autostrada. Tore Opdal Hansens (H) vei til fylkesordfører-embetet synes imidlertid lang.