Man kan mene mangt og mye om den nye fraværsgrensen, men en ting er det bred enighet om – den fungerer.

Torsdag 20. oktober skriver Sondre Dale fra SU et innlegg i Drammens Tidende om at kampen mot fraværsgrensen ikke er over.

Dale lister dessuten opp en rekke argumenter imot fraværsgrensen fra Elevorganisasjonen, uten å legge fram noen tiltak fra Sosialistisk Ungdom.

Det er en tydelig sammenheng mellom høyt fravær og droppe ut av skolen.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Jeg må si at jeg finner det merkelig at Dale skryter av hvor vellykket elevstreikene har vært, og hvordan det hele resulterte i at over 10 000 elever skulket skolen for å vise sin motstand mot den nye fraværsgrensen. I så fall er jeg glad for at denne regelen hadde trådt i kraft.

For å ta det grunnleggende først; 1. August 2016 trådte fraværsgrensen i kraft. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag, vil ikke få standpunktkarakter i faget – dersom fraværet ikke kan dokumenteres.

LES OGSÅ: Hva tenkte du på, Torbjørn?

Helsegrunner, sykdom, politisk virke, velferdsgrunner, hjelpearbeid, arbeid som tillitsvalgt, lovpålagt oppmøte og representasjon på nasjonalt eller internasjonalt nivå er unnlatt. Dersom eleven kan dokumentere fravær grunnet noen av de nevnte årsaker er fraværet gyldig.

Det eneste som ikke er nevnt er ren og skjær skulk.

Fraværsgrensen er heller ikke noe nytt. Frem til 2009 opererte flere skoler som slet med høyt fravær med lokale ordninger på 10, 15 eller 20 prosent. Dette ble fjernet av daværende Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV). Dette førte til en vekst i økt fravær og noe måtte gjøres.

Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet bruker skattebetalere i snitt 155 000 kr per elev i året for at elevene skal få studiekompetanse.

LES OGSÅ: Kjære Kunnskapsminister!

Derfor mener Unge Høyre at det er rett og rimelig å kreve dokumentasjon på fraværet. Å gå på videregående skole er valgfritt, men undervisningen er obligatorisk. Det virker det ikke som at Sondre Dale og SU har forstått. Til tross for at Norge ligger på verdenstoppen i ressursbruk pr. elev, scorer vi helt middels på prestasjoner, og dette kan på mange måter ses i lys av den mangeårige debatten om at norsk skole mangler disiplin og struktur. Fraværsgrensen stiller dermed et krav til elevene, av helt åpenbare og legitime årsaker.

Unge Høyre deler Dales oppfatning om at det er flere tusen ungdommer i Norge som sliter psykisk, uten en påvist diagnose.

LES OGSÅ: La autoriteten til lærerne leve

Men argumenter om at fraværsgrensen vil ramme de svakeste elevene er basert på lite kunnskap om fraværsgrensens retningslinjer og formål. Fraværsgrensen vil med sine unntak i større grad enn dagens ordning hjelpe elevene som sliter psykisk eller har velferdsutfordringer, fordi skolene ikke var pliktet til å følge opp elever med høyt fravær på lik linje som nå.

La det ikke være noen tvil – vi trenger en fraværsgrense!

Når man spør lærere og rektorer på skolene er svaret at de er fornøyde med de nye reglene. Ifølge Norsk Lektorlag har flere lærere og lektorer tidligere følt seg presset til å sette standpunktkarakter på manglende grunnlag, og støtter derfor fraværsgrensen i likhet med Utdanningsforbundet.

Unge Høyre er, og vil fortsette å være, forkjemper for kunnskapssamfunnet.

Det kommer en tid da velferdsnivået må reguleres og en omstilling må til, og da håper jeg Dale og Sosialistisk Ungdom kan legge fram tiltak som har noe i seg annet enn å øke skattetrykket.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Senter vs. sentrum

* ... et brudd både på likhetsprinsipper og rettssikkerhetsprinsipper ...

* Monopol på fakta