Utvikling av Marienlystområdet

Av
DEL

MeningerDrammen Høyre har i sitt valgprogram for perioden 2019-2023 programfestet at Marienlystområdet skal utvikles til en idretts- og folkepark.

Etter at planen om å utvikle området med blant annet boliger for å finansiere en etablering av nye, moderne idrettsanlegg på Bergskaug ble nedstemt i formannskapet må det kommunalt eide området utvikles innenfor de økonomiske rammer som foreligger.

Det er kommunestyret i «nye» Drammen kommune som skal avgjøre hvordan området skal disponeres etter en gjennomarbeidet planprosess med stor medvirkning fra idretten og innbyggerne.

Når Drammen Håndballklubb (DHK) i samarbeid med Buchardt/Henningsen nå foreslår å bygge en ny Drammenshall med finansiering fra staten og ved oppføring av et bygg med studenthybler får det stå for deres regning.

Drammen Høyre har ikke vært informert om dette på annen måte enn de andre politiske partiene som alle fikk informasjon om dette mulige prosjektet i formannskapsmøtet den 13. februar.

Ordføreren har kjent til planen, men har ikke informert noen om dette før alle fikk en samlet orientering i dette formannskapsmøtet.

Som leder av bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv kan jeg informere om at det i komiteens møte den 16. oktober 2018 ble gitt en statusoppdatering om driften av DHK av klubbens daglige leder, Arne Dokken, som kort fortalte at de arbeidet med et prosjekt for å bedre fasilitetene for klubben basert på et frivillig/privat samarbeid uten å gå i detalj på hva dette innebar.

Når Øyvind Nystøl og Finn Sjuve i Drammens Tidende mandag 25. februar mener det er interessant å se på tidslinjen i forhold til vår presentasjon av Høyres programpost om idrett/Marienlyst og DHK`s presentasjon av sine planer for Drammenshallen er det nødvendig for meg å kommentere dette.

Det er ikke, og jeg gjentar ikke, Høyre som fremmer forslag om en ny Drammenshall.

Dette er et privat initiativ fra DHK, Buchardt og Svenningsen med støtte fra Drammen Idrettsråd.

Vi i Drammen Høyre har heller ikke sagt at vi backer planen, men at vi selvfølgelig ikke stiller oss negative til initiativer som kan gi idretten bedre vilkår hvis et prosjekt er realiserbart. Slik jeg har forstått det var det tverrpolitisk einghet i formannskapet om å se nærmere på planene fra DHK.

Så får vi se om dette blir noe av. Det er det opp til initiativtagerne å finne ut av.

Til syvende og sist blir det kommunestyret i «nye» Drammen kommune som får det siste ordet.

Drammen Høyre har programfestet en utvikling av Marienlystområdet som en idretts- og folkepark.

Vi har i vårt program ikke gått i detalj hva området kan/skal benyttes til.

Når det gjelder initiativet om en ny drammenshall blir dette å vurdere på ordinær måte hvis en slik sak legges frem for politisk behandling.

Drammen Høyre har per i dag ikke drøftet saken fordi den bare er på idestadiet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags