Hvordan har du hatt det i sommer?

Av
DEL

MeningerSpørsmålet om hvor du har vært i sommerferien kan for barn være vanskelig.  Hva opplevde du er kanskje et bedre spørsmål, eller enkelt hvordan har du hatt det.

Situasjonen til barnefamilier er forskjellige. Noen familier har ikke råd til turer i sommerferien. Ikke alle har familie eller kjente med en hytte eller campingvogn som en kan besøke.

Sommerferien kan ha vært god selv om du ikke har vært på utenlandstur. Den kan ha vært vanskelig for noen som har vært på ferietur og opplevd høyt konfliktnivå hos foreldre, eller opplevd foreldre som ruser seg.  Aktivitetstilbud i sommerferie er viktig, enten det er fotballskole, musikk opplæring eller fritidsaktiviteter generelt.

LES OGSÅ: Reagerer på forslag om mobil-nekt: – Opplever det som et skudd fra hofta

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at barnefattigdom er økende, og særlig i storbyer. Drammen og Oslo ligger øverst på statistikken over antall lavinntektsfamilier.

Innvandrerfamilier er overrepresentert i denne statistikken.  Det har flere årsaker, men arbeid og utdanning er de viktigste enkeltfaktorene som kan få folk ut av fattigdom.  Men mange med innvandrerbakgrunn, særlig nyankomne flyktninger har vansker med å komme inn i arbeidslivet. Språkproblemer, manglende utdanning eller helsesvikt, eller skepsis til å ansette innvandrere kan være årsaken.

Høyre vil at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid som alle andre. Barns fritid og aktiviteter i fritiden skal være en positiv opplevelse med mulighet for å skape nye venner og kjenne utvikling og mestring og utvikling.

For å få til dette må det settes inn tiltak på mange områder. Regjeringen har sammen med kommunene og frivilligheten undertegnet Fritidserklæringen. Dette er et samarbeid om å tilby minst én fritidsaktivitet i uken til alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.  Kommunene kan i samarbeid med frivillige og organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Røde Kors eller idrettslag søke på midler til tiltak som leksehjelp, fritidsaktiviteter og sommertilbud. Over 300 mill. er bevilget til en tilskuddsordning.

LES OGSÅ: Vi trenger ikke et forbud. Vi trenger klasseledelse og gode relasjoner til elevene våre

Regjeringen følger opp Granavoldplatformen og har startet opp arbeide med å etablere  Fritidskort for alle barn fra 6  til fylte 18 år. Fritidskortet kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en kommunal andel.

 Jeg vil skryte av min hjemkommune Drammen som har satt i gang mange gode tiltak for å utjevne levekårsforskjeller. De var tidlig ute med å gi gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier, gratis skolefritidsordning i enkelte bydelene, lån av utstyr til fritidsaktiviteter og gratis sommerferietilbud og aktivitetstilbud. Kommunen har skapt gode trygge møte- og rekreasjonsplasser for barn og unge.

Nå står snart et nytt skoleår for tur. Elevenes hverdag på virker lærelyst og mestring. Det som skjer utenfor skolen påvirker dette.  En meningsfull fritid med aktiviteter bidrar til dette.

Andre innlegg på dt.no/meninger:

Noen ganger er politikk så viktig at vi sjelden har bruk for den

La oss snakke om mulighetsbølgen i stedet for eldrebølgen 

Meninger: – Ni av ti innlegg er fra politikere 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags