Lokalisering på Brakerøya er avgjort – en gang for alle. Gamle Drammen sykehus skal bli erstattet, eller som det i sin tid het Buskerud sentralsykehus.

Prosessen har pågått over flere tiår. Mens den har pågått har pasientene blitt flere og fagmiljøer og spesialiteter har utviklet seg.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Vestre Viken har blitt etablert som helseforetak med sykehusene Kongsberg, Ringerike, Drammen og Bærum. Ål sjukestugu i Hallingdal har utviklet seg til å bli et avansert medisinsk senter.

Vi har hele tiden vært opptatt av at alle sykehusene i foretaket skal bestå og utvikle sine områder, også når det skulle bygges nytt.

Høyre har lovet at vi skal stå på videre for å få det nye sykehuset i havn.

Den videre prosess

Prosessen vedrørende justering av areal på nye Drammen sykehus ledes av Helse Sør Øst. De utreder nå, og skal trekke konklusjoner i månedsskifte november/desember.

Det er styret i Helse Sør Øst som godkjenner om det nye sykehuset i Drammen kan gå over i forprosjektfasen som i realiteten er oppstartfasen.

LES OGSÅ: På tide å vende presset oppover

Prosjektledelsen i Helse Sør Øst har for å tilpasse aktiviteten til areal blant annet foreslått å legge mer dagkirurgi til Kongsberg sykehus, noe vi mener er positivt.

Derimot er det ganske uforståelig at øyeavdelingen foreslås flyttet til Bærum sykehus.

Avdelingen oppgir at de i 2017, for uten nær 4.000 operasjoner, vil ha rundt 35.000 øyekliniske konsultasjoner. Når vi også får vite at hele 80 prosent av pasientene er fra Buskerud blir det lite samfunnsnyttig å transportere disse ut av fylket.

Mange er eldre og trenger ledsagere. Vi mener det er helt bakvendt at alle disse pasientene nå skal til Bærum.

LES OGSÅ: På tide å vende presset oppover

Trafikkproblemene på E18 er vel kjent for oss i Buskerud. Logistikkmessig vil det også for Buskeruds befolkning bli vanskeligere og dyrere med offentlig transport til Bærum sykehus.

En av begrunnelsene for at det nye sykehuset plasseres på Brakerøya er at det skal ligge ved en jernbanestasjon.

Oppbygging av fagmiljøer

Øyeavdelingen har sammen med andre spesialistavdelinger eksistert i rundt 30 år, fag- og forskningsmiljøer er bygget opp og er integrert i hverandre.

Eksempelvis gir øyeleger tilsyn til for tidlig fødte for å forhindre øyeskader og blindhet.

LES OGSÅ: På tide med et fakkeltog for sykehuset?

Det tar mange år til å bygge opp fagmiljøer og spesialist-team. Gode fagfolk vil jobbe og forske der det er gode fagfolk. Det er stor etterspørsel etter kompetanse, og rekruttering av spesialister tar tid. Bærum og Oslo har dessuten høyest tetthet av avtalespesialister i øye og landets største øyeavdeling er på Oslo universitetssykehus, under en mil fra Bærum. Vi mener at sykehusene vil konkurrere med hverandre om pasienter og fagpersoner.

Vi vil jobbe for at den justering av prosjektet som pågår ikke må gå ut over utover etablerte spesialistfunksjoner på sykehuset. Det er mange måter å justere dette store prosjektet på og tenke nytt, uten at velfungerende spesialistfunksjoner blir flyttet, eller at fagmiljøer splittes opp.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* En Trumpete hilsen fra oss i grøntetaten

* Trump vs. Sunn fornuft

* «Ingen andre fylker har så lang avstand mellom søkermasse og skoleplasser»