Magasinet var blant de få i Europa som ikke drev med selvsensur etter karikaturstriden i Danmark, selv om de fikk mange trusler. Men det at de sto ganske alene gjorde dem ekstra utsatt. Til slutt skjedde det man ikke skulle tro ville skje midt i hjertet av Europa:

En avisredaksjon ble utsatt for en brutal massakre. Terroristene sa at de hevnet profeten Muhammed.

Etter dette avskyelige terrorangrepet, opplevde Charlie Hebdo naturligvis massiv solidaritet i Europa, under slagordet «Jeg er Charlie». Det er viktig å fortsette støtten og solidariteten med karikaturtegnere og satirekunstnere, for ellers vil terroristene vinne. Man trenger ikke å like karikaturer for å støtte retten til å tegne dem.

Som Voltaire har sagt det: «Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det.» Vold mot tegnere og journalister er totalt uakseptabelt

Vår organisasjon, Universal Tolerance setter toleranse og ytringsfrihet høyt, og har derfor tatt initiativet til en karikaturustilling under navnet «I am Charlie». Den finner sted i Drammens Teater i uke 9. Tegnere fra ulike hjørner av verden har sendt rundt 600 karikaturer til oss. Vi har nedsatt en uavhengig jury som har valgt ut de 40 beste som skal stilles ut.

Drammens Tidende hadde en sak om det 11. februar. Motivet vårt er både å vise solidaritet med de i Charlie Hebdo som mistet livet bare for å ha brukt pennen sin, og å fremme forståelse og toleranse for satire som kunstform.

Utstillingen avsluttes med et seminar 27. februar som alle er velkomne til å melde seg på. Noen av karikaturtegnere er inviterte til å holde innlegg, og fem av dem er kjente tegnere fra Midtøsten. Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Flere av karikaturene som skal stilles ut er religionskritiske og handler i stor grad om terroren i Paris, men juryen valgte bort de få Muhammed-karikaturene som var sendt inn. Deres begrunnelse var at de ikke var nødvendige for å få fram utstillingens budskap.

Dessuten ville slike karikaturer kunne skapt støy og tatt oppmerksomheten bort fra de andre. Men vi skal illustrere noen av innleggene med karikaturer fra Charlie Hebdo på skjermen.

Vi ønsker å tilrettelegge for dialog om vanskelige temaer som omhandler toleranse. Det er en lang tradisjon i Europa for å lage karikaturer av guder og profeter og andre religiøse symboler. Dette fordi de representerer makt. Men når profeten Muhammed tegnes blir det fort bråk. Mange muslimer krever innføring av blasfemilover i Europa slik det er i flere muslimske land, deriblant i hjemlandet mitt, Iran.

Men mange andre muslimer forsvarer ytringsfriheten fordi de kjenner på kroppen konsekvensene av blasfemi og andre intolerante religiøse lover. 

Det skjer mye grusomt i verden i dag. Likevel har karikaturtegninger blitt et svært omstridt spørsmål som engasjerer mange. Det er viktig å diskutere dette spørsmålet på en åpen og sivilisert måte. Vi har invitert redaktør Vebjørn Selbekk, Shabana Rehman fra organisasjonen LIM, avistegner Per Elvestuen, lokalpolitiker Yousuf Gilani og kunstkritiker Kjetil Røed og flere andre toneangivende samfunnsdebattanter til Drammen 27. februar for å diskutere ytringsfrihetens grenser.

Vi respekterer at det er ulike meninger om hvor grensene for ytringsfrihet skal gå, og at mange har sterke følelser om dette temaet, men vi ønsker å gjøre vårt for å bygge bruer gjennom dialog og åpne diskusjoner.

LES OGSÅ: