Gå til sidens hovedinnhold

Nei til helseklynge. Forsvar heller industriarbeidsplassene i Drammen!

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som den største fagforeningen i privat sektor har Avd. 6 av Fellesforbundet gjentatt tidligere vedtak om forsvar av industriarbeidsplassene på Brakerøya.

Dette er i dag et område med omfattende industrivirksomhet og sammen med Drammen Havn, Holmen og Lier industriområde en viktig sammenhengende infrastruktur med tusenvis av arbeidsplasser.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Her vil politikerne i storkoalisjonen Høyre og Arbeiderpartiet ha nytt sykehus og «helseklynge», hvilket i praksis betyr en rasering av eksisterende industrimiljø og arbeidsplasser.

Martin Kolbergs uttalelse om «fagbevegelse, fagbevegelse, fagbevegelse» stilles i denne sammenheng i et underlig lys.

I en tid hvor vi trenger omfattende revitalisering av industrivirksomhet både gammel og ny velger storkoalisjonen «helseklynge» til applaus fra Næringsforening og Høyre samt Arbeiderpartiets stortingskandidater.

Jeg har stilt spørsmål før, uten å få svar fra arrogante politikere, men prøver igjen med spørsmål til Arbeiderpartiets kandidater Kolberg, Christoffersen og Micaelsen:

Er dere beredt til å dolke fagbevegelsen i privat sektor i ryggen?

Vil dere selge ut omfattende industrivirksomhet for denne helseklynge-tankegangen?

Med alle de uavklarte spørsmålene på Brakerøya: Ekspropriering av tomt og dens beskaffenhet, miljø, sikkerhet og ikke minst vei og baneløsning, er dere beredt til å betale det det koster?

ABB-tomta på Brakerøya har av uforståelige grunner blitt valgt som ny sykehustomt.

I dag innehar området omfattende næringsvirksomhet og industriarbeidsplasser. Nærhet til sjø og dypvannskai gjør også området attraktivt for videre utvikling.

Da Vestre-Viken helseforetak falt ned på dette alternativet uttalte noen sentrale politikere at dette er uklokt, hensynsløst, unødvendig dyrt, uakseptabelt og helt uforståelig.

Dette er konklusjoner vi stiller oss bak.

Vi trenger de industriarbeidsplassene og annen næringsvirksomhet vi har.  Da må områder som Brakerøya, Holmen, Sundland, Tømmerkrana og Nedre Eikervei/ Øvre Sund tas vare på.

En nødvendig forutsetning for verdiskaping i framtida er industriproduksjon og annen næringsvirksomhet i bred forstand.

Vi vil utfordre de lokale partier og beslutningstakere til å ta disse utfordringene på alvor, det trengs forutsigbare rammebetingelser og arealer som ivaretar nåværende og framtidige behov.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt på årsmøte 30. mars 2017 i Avd. 6 i Fellesforbundet:

(Sammenslått avd. med Kongsberg og Drammen, med 2838 yrkesaktive medlemmer, 4881 totalt.)

Avdeling 6 slutter seg til tidligere vedtak i Avd. 30 om å forsvare arbeidsplasser og næringsarealer på Brakerøya og andre gjenværende arealer i Drammen.

NOEN AKTUELLE NYHETSSAKER FRA DT.NO:

* Frykter trafikkaos ved nytt sykehus

* – Går glipp av damene

* Roy fikset familiebedriften – og fikk foreldrene, kona, to sønner og et barnebarn med på reisen

Kommentarer til denne saken