Jeg leser at vårt likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, mener at den meget omtalte vikarlærerens måte å hilse på (dvs IKKE håndhilse) blir vernet av religionsfriheten.

En mann som nekter å håndhilse på kvinner – og derfor ikke får fornyet sin stilling i skolen, - eller en nikab-kledt kvinne som føler seg trakassert i tollkontrollen, for den saks skyld – gir begge uttrykk for det samme: De ønsker ikke - og nekter oss tilgang til – gjensidig sosial kontakt og åpenhet. De ønsker tydeligvis ikke å være en del av det samfunnet de lever i. De flagger sin egen særform for islamisme.

Hvis mannen plages med seksuell opphisselse når han tar i en kvinnes hånd, eller mener at menn får det samme av å se en kvinne hvis hun ikke er tildekket, da har han et fundamentalt problem. Og det problemet verken kan eller ønsker vi å løse for han her i Norge. Her har vi ikke plass til mennesker som ikke respekterer norske grunnverdier, det være seg i likestillingens eller religionsfrihetens navn.

Vi har et likestillingsombud som sier vi bør akseptere at det er andre måter å vise respekt på enn å håndhilse. Ja, da, vi kan gi en klem, legge armen rundt skulderen på den vi møter, smile og nikke, - hvis det hadde blitt godkjent av vedkommende som ikke vil håndhilse. Smile blir vanskelig overfor en tildekket kvinne, (det har jeg selv erfart et par ganger). Men hvem har retten på sin side til å føle seg krenket i denne så mye omtalte håndhilse-saken?

Saken er vel egentlig at enkelte ytterliggående muslimske menn ser på kvinnen som urene. Vi er fristere. Umoralske, og mannen mener vel at han må sette grenser for oss. Han skal hjelpe sine medmenn til å slippe en slik fristelse.

La oss slippe å lese at vi i religionsfrihetens og likestillingens navn må akseptere slike radikale holdninger.

Det er slike uttalelser fra våre folkevalgte eller fra noen med høyt profilerte statlige lederstillinger som gjør at vi må reagere. Enten det gjelder i arbeidslivet, i passkontrollen eller på gaten, så må vi kunne kreve respekt for våre norske holdninger.

Og her vet jeg godt at jeg toucher et betent tema. For hvis vi beveger oss inn på disse spørsmålene, blir vi raskt stemplet som rasister. Det er så enkelt og greit, liksom.

En grunnholdning bør være at Norge har god plass til mennesker som kommer hit for beskyttelse fra krig eller annen undertrykkelse. Vi inkluderer gjerne folk som er glad for å komme hit, som respekter oss, og som følger normale normer og regler. Og vi må respektere alle typer religioner som blir praktisert innenfor det normale. (Og ikke spør hva det normale er, for det forstår vi alle sammen).

Men ikke tråkk på denne gjensidige respekten! For den gjelder oss alle. Kvinner og menn som lever i Norge.

Det ville vært så enkelt som å legge fra seg de mest radikale vanetenkningene. Her i Norge er vi alle like mye verdt. Også du som kanskje kommer fra et ytterliggående muslimsk samfunn, eller en annen religion, skal føle deg respektert her.

Les også: Integreringen er problematisk når en mann IKKE ber en bønn i Vigelandsparken

Velkommen til Norge skal du være!

Dersom du respekterer oss.

Til de som mener seg diskriminert fordi de ikke får ikle seg sin burka på universitetet eller bak kateteret, eller den mannen som i religionens navn motsetter seg å håndhilse på en kvinne: Tenk dere godt om! Hvem er det egentlig som diskriminerer? Vær velkommen til Norge alle som trenger beskyttelse. Vi har plass og hjertelag. Vi tar gjerne imot impulser fra fremmede land. Vi føler oss beæret fordi dere valgte Norge som tilflukt.

Men ikke tråkk på tradisjonene våre. For alt er ikke tillatt selv i Norge.

En av våre viktigste grunnholdninger er åpenhet, og dermed frihet til å omgås alle. Frihet til å se hverandre. Frihet til et håndtrykk og et smil.

En god leveregel er å følge landets skikk og bruk. En pave skal en gang på 1700-tallet ha skrevet til en venn som syntes de hadde noen sære vaner i den byen han besøkte: …”when in Rome, we should do as the romans do.” Det såkalte ”fatwarådet” tok for en tid tilbake stilling til håndhilsing, og kaller det en ”alminnelig allmenmoral” i henhold til europeiske normer, som de mener er en skikk også muslimer bør ta vare på.

Det hele dreier seg ganske enkelt om gjensidig respekt. Og politikere i Norge: Vær modige – ikke vær så redd for å sette frem forbud mot uskikket oppførsel.