Forskjellighet beriker

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug åpnet Internsjonale Drammen sammen med Ivar Flaten (i midten) og Tor Kirkeng.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug åpnet Internsjonale Drammen sammen med Ivar Flaten (i midten) og Tor Kirkeng. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerNæringslivet i Drammensregionen er dynamisk, og det etableres over 1.000 nye arbeidsplasser i regionen hvert år. Prosjektet Internasjonale Drammen», som vil bidra til at minst 1.000 med innvandrerbakgrunn i Drammensregionen får jobb i løpet av de neste fire årene, ser det som naturlig at minst 25 prosent av disse nye arbeidsplassene besettes av innbyggere med innvandrerbakgrunn.

Internasjonale Drammen ble lansert i februar av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

LES OGSÅ: Vi har ikke parallellsamfunn som i Sverige

Prosjektet er næringslivets initiativ for å bidra til at hver enkelt innbygger kommer i jobb, slik at alle hender og hoder utnyttes til å utvikle regionens næringsliv. Internasjonale Drammen har nå etablert et tett samarbeid med Nav jobbservice som har ressursene og virkemidlene for å få flere folk i arbeid.

Arbeidsledigheten i Drammensregionen er generelt lav, men for høy blant innbyggerne med innvandrerbakgrunn.

LES OGSÅ: Radikalisering av unge

I sin åpningstale på lanseringen av prosjektet understreket statsråden at «å komme i jobb er kanskje det aller viktigste for å lykkes med integreringen». I Stortingsmelding nr. 30; «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» følger Regjeringen opp dette. Meldingen fastslår at for mange innvandrere står uten jobb, og at Regjeringen har fokus på å få innvandrere raskere i jobb. Meldingen slår også fast at integrering er et samspill mellom mange parter, og den inviterer til tettere samarbeid med næringslivet.

Internasjonale Drammen skal ta denne rollen i næringslivet i Drammensregionen ved å være en døråpner inn i bedriftene.

LES OGSÅ: Trolltemming i fotballen

Etter å ha hatt kontakt med et femtitalls bedrifter i regionen, er erfaringen at mange bedrifter har stor åpenhet for å ansette folk med innvandrerbakgrunn. Mange bedrifter anser dette som helt naturlig og helt nødvendig. Uten innvandrere ville flere bedrifter ikke kunne fungere. Mange bedrifter i regionen har god erfaring med denne type rekruttering, og de tar stadig større «ansvar» i samarbeid med Nav jobbservice og andre aktører som samarbeider med Nav.

Disse aktørene ser et økende behov for at næringslivet åpner for flere som ønsker arbeidspraksis, språkpraksis, lærlingplass og hospitering. Dette er en helt nødvendig del av «utdanningen» for ny arbeidskraft.

LES OGSÅ: «Vær dobbelt så tykkhudet og mangedobbelt så dyktig»

Opplæring i bedrift er nå vurdert som ett av de viktigste virkemidlene for at innvandrere skal komme i arbeid. Lønnstilskudd fra Nav er et virkemiddel med god effekt på overgang fra tiltaksplasser til fast arbeid. Og dette skjer i stort omfang i Drammensregionen.

Internasjonale Drammen har i tillegg til å samarbeide med Nav jobbservice hatt konstruktive samarbeidsmøter med en rekke aktører som arbeider for å få flere ut i jobb.

LES OGSÅ: Når integrering fungerer

Alle aktørene er avhengig av et åpent og inkluderende arbeidsliv, både blant private og offentlige arbeidsgivere som er positive til å ansette medarbeidere som i første omgang kan kreve litt ekstra, men som på sikt kan bli gode og lojale medarbeidere.

I denne fasen av prosjektarbeidet ser vi det som viktig å synliggjøre bedrifter som faktisk har ansatt mange med innvandrerbakgrunn og som ser dette som positivt for utviklingen av bedriften.

LES OGSÅ: La barna være!

Vi ønsker å komme i dialog med bedriftsledelsen og de ansatte ved slike arbeidsplasser for å få innspill til måter prosjektet kan bidra mot bedriftene.Denne måned skal vi for eksempel møte mange bedrifter som har innvandrere ansatt. Sogneprest Ivar Flaten, som er en av initiativtakerne til prosjektet Internasjonale Drammen, skal holde foredrag om «kultur, tro og arbeidsmiljø i bedriften». Det blir dialog med arbeidsgivere om hvordan de praktisk kan takle ulike situasjoner som kan oppstå på en arbeidsplass med ulike nasjonaliteter.

Flere bedrifter i Drammensregionen, som allerede har en stor andel ansatte med innvandrerbakgrunn, forventer vekst framover.

LES OGSÅ: Før vi fortsetter

All erfaring underbygger at språkopplæring og raskeste vei ut i arbeid er de viktigste elementene for god integrering. Det er en stor oppgave å bidra til at minst 1.000 med innvandrerbakgrunn skal få jobb de neste fire år i denne regionen.

Internasjonale Drammen har som mål å påvirke så mange bedrifter som mulig til å være mer åpne for å ansette folk med innvandrerbakgrunn

LES OGSÅ: Vi må snakke om og praktisere diversitet

Det er næringslivets egne som er drivkraften i dette prosjektet og bedriftslederne er selv aktive. De kjenner bedriftene og deres behov, krav og kultur. Det innebærer at Internasjonale Drammen er garantisten for at bedriftene tilbys medarbeidere med riktig kompetanse og egenskaper.

Våre erfaringer så langt viser at bedrifter som legger «forskjellighet beriker» til grunn i rekrutteringsarbeidet opplever suksess både for bedriften og for den enkelte. Målet vårt om 1000 med innvandrerbakgrunn i arbeid innen 2020 er fullt oppnåelig når næringslivet, det offentlige og organisasjonene går sammen.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* På tide å snu torva

* Fjern ordføreren - ikke lyskrysset

* Fjordbyen kommer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags