Nei til niqab og burka i utdanningen

NASJONALT FORBUD: «For at hver enkelt skoleeier skal slippe å ta stilling til dette spørsmålet ved skolestart hver høst, ønsker vi et nasjonalt forbud mot slike heldekkende plagg. Det kan la seg gjøre», mener Morten Wold (Frp). Han har forfattet dette innlegget sammen med parlamentarisk leder Harald T. Nesvik.

NASJONALT FORBUD: «For at hver enkelt skoleeier skal slippe å ta stilling til dette spørsmålet ved skolestart hver høst, ønsker vi et nasjonalt forbud mot slike heldekkende plagg. Det kan la seg gjøre», mener Morten Wold (Frp). Han har forfattet dette innlegget sammen med parlamentarisk leder Harald T. Nesvik. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerTilbud til deg som synes det er viktig å følge med der du bor: Få DT på nett og papir i fire uker for 99,-

Heldekkende plagg som niqab og burka har vært gjenstand for debatt i Norge ved flere anledninger. Grunnen til at Fremskrittspartiet ønsker et nasjonalt forbud mot dette i norske utdanningsinstitusjoner, er fordi vi mener det hemmer integrering, og at plaggene i seg selv er kvinneundertrykkende.

Vi kan ikke akseptere plagg som symboliserer et kvinnesyn som ikke hører hjemme i norsk kultur.

DU KAN FØLGE DEN LOKALE DEBATTEN PÅ FACEBOOK.

I utdanningssammenheng skaper slike plagg identitetsmessige utfordringer fordi non-verbal kommunikasjon utgjør mellom 60 og 80 prosent av den totale kommunikasjonen mellom mennesker. I mange sammenhenger er det avgjørende at man gjennom mimikk og ved kroppsspråk kan kommunisere og formidle. Dersom man snur problemstillingen på hodet; hvordan kan en lærer eller foreleser med et heldekkende plagg, kommunisere fullverdig med elever og studenter?

For at hver enkelt skoleeier skal slippe å ta stilling til dette spørsmålet ved skolestart hver høst, ønsker vi et nasjonalt forbud mot slike heldekkende plagg. Det kan la seg gjøre.

LES OGSÅ: Nonner, bestemødre og islamister

I juli 2014 slo nemlig den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Frankrike fast at lovforbud mot burka og andre plagg som dekker ansiktet er godt innenfor europeiske menneskerettigheter. Som en konsekvens av dette blusset debatten opp på ny, og Aps Jan Bøhler var plutselig på ballen igjen - til tross for at stortingsflertallet, med Ap i spissen, i 2013 avviste et slikt forbud. Nå skriver vi 2016, og Ap har fremdeles ikke foreslått dette – selv om Jonas Gahr Støre nå har ytret at det kan være fornuftig med nasjonale retningslinjer om dette, men noe lovforbud vil han ikke ha. For det er et faktum at Ap aldri har støttet Fremskrittspartiets ønske om forbud mot heldekkende plagg.

Heldekkende plagg er undertrykkelse av kvinner. Når man blir oppfordret eller tvunget til å dekke seg helt eller delvis til, undergraver man det åpne og liberale demokratiet.

LES OGSÅ: Et hjertesukk i disse hijabtider...

Det kan være en årsak til at flere utdanningsinstitusjoner har tatt til orde for at man ønsker et slikt nasjonalt forbud. For kort tid siden kritiserte Bøhler regjeringen på bakgrunn av svar på et skriftlig spørsmål i sakens anledning. Bøhler, som har 11 års ansiennitet fra Stortinget, kjenner godt til maktfordelingsprinsippet. Stortinget er det lovgivende organet hvor lover vedtas, regjeringen er den utøvende makt som skal gjennomføre lovene Stortinget fastsetter. Om han ønsker endring og et forbud mot niqab i skolen, bør han i det minste støtte Fremskrittspartiets forslag om forbud mot heldekkende plagg når det fremmes i Stortinget.

Forleden inviterte Frp Jonas Gahr Støre til møte for å høre om Ap nå vil støtte forslaget, og om de har endret mening - igjen. Han avslo invitasjonen.

LES OGSÅ: Tilslørte bonde- og bypiker

Når Stortinget åpner, vil Fremskrittspartiet derfor nok engang gi Ap en god anledning til å ta et standpunkt i saken. De må under trontaledebatten i oktober svare «ja» eller «nei» når Fremskrittspartiets stortingsgruppe fremmer forslag om å forby heldekkende plagg som niqab og burka i utdanningsinstitusjonene. Som lovgivere kan vi velge å støtte de liberale og integreringsvillige blant innvandrerbefolkningen, eller vi kan velge å støtte de fundamentalistiske islamistene. For Fremskrittspartiet er valget enkelt: Vi vil støtte de liberale kreftene, og derfor ha forbud mot niqab og burka.

Dersom dette får flertall, endres loven. I Stortinget er det nemlig ingen mulighet til å svare «tja» eller «vet ikke». Her må det svares «ja» eller «nei» til forslag som blir votert over. Tiden er inne for å forby dette på nasjonalt nivå.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Drammen sykehus skal fortsatt være et faglig fyrtårn

* Å skyte ulv med kanoner…

* Formyndermennesket

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags