Nok engang så leser jeg en avislesende, klikkbasert sak som gir næring for både nettavisene og rasistene i kommentarfeltene. Nettavisene kjemper mot nettrollene og påminner om regler og truer med utkastelse av kommentarfeltene om man ikke skjerper ordbruken sin og drar for raske konklusjoner.

Av gjengangere så ser man det er "sinte, hvite menn 50+" som kommenterer uten frykt og bedrevitende under dulgt navn. Og så ser jeg en holdning hos landets aviser som tydeligvis bidrar godt til denne næringen i kommentarfeltene ved enkelte misvisende overskrifter som enkelte tolker ut fra overskriften, og da er showet igang i landets kommentarfelt.

Jeg syntes landets aviser skulle tatt et felles ansvar og stenge kommentarfeltene på enkelte saker der alle skjønner at rasister og folk som misliker utlendinger kan boltre seg fritt under tomme trusler fra nettavisene.

Les også:
Det tyrkiske bygdedyret i kommentarfeltet
Skolen er vårt beste forsvar

Og at avisene også er en pådriver for å få frem det verste i folk og fyret opp hatet blant folk.

konklusjon:

Enten må nettavisene faktisk begynne å modere kommentarfeltene eller stenge dem for godt.