Kampen for å stå alene er slutt - nå ser Skoger fremover

Av
DEL

LeserbrevSist uke var foreninger og organisasjoner i Skoger samlet til rådslagning om de nye kommunedelene, og det faktum at bygda ikke er egen enhet i denne sammenheng.

Mange har skrevet under på et protestopprop, og har håpet på at saken kunne ankes med mål om at Skoger kunne stå alene i stedet for å deles inn mot dels Konnerud og dels Åskollen/Nesbygda.

Det ble full enighet i møtet om at toget har gått for omkamper - nå ser vi framover!

Fokuset kom raskt over på å bygge bygdekultur og videreutvikle organisasjoner og funksjoner. Man stilte seg også spørsmål om hva våre 3.000 bygdevenner trenger? Her er noen smakebiter på hva folk er opptatt av i Skoger:

 • Skape levende og interessante idretts- og kulturtilbud i grønne og vakre Skoger.
 • Støtte lokalt landbruk og annet næringsliv.
 • Utvikle lokalet Skogvang til kulturhus.
 • Trekke flere småbarnsfamilier til bygda i nye boliger - på udyrkbar grunn.
 • Trygge gang- og sykkelveier gjennom bygda og ekspress-sykkelvei til byen i gammel jernbanetunnel.
 • Lage årlige bygdedager som viser fram det beste fra «bygda i byen».
 • Vitalisere bygdemuseene og kjempe for kirkene.
 • Utvikle omsorgsboliger.
 • Styrket kollektivtilbud.
 • Tilgjengelige friluftsområder.
 • Være offensive aktører inn i begge nærutvalg – både på Konnerud og Åskollen
 • Etablere fellesorganisasjon for alle foreningene – en egen Skoger- «hub».

Skoger menighetsråd arrangerte møtet og fikk oppdraget med å lage møteplasser framover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags