Fra grå til grønn økonomi

«Vil politikerne i Drammen være innovatører i det grønne skiftet, eller skal de dilte etter dem som for lang tid siden har innsett at startskuddet i dette kappløpet har gått?», spør Lene Westgaard-Halle i miljøstiftelsen Zero. Hun er også tidligere Høyre-politiker i Drammen, nå i Larvik.

«Vil politikerne i Drammen være innovatører i det grønne skiftet, eller skal de dilte etter dem som for lang tid siden har innsett at startskuddet i dette kappløpet har gått?», spør Lene Westgaard-Halle i miljøstiftelsen Zero. Hun er også tidligere Høyre-politiker i Drammen, nå i Larvik. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

KronikkZERO har som formål å forsvare enhvers rett til et rent og levende naturmiljø gjennom å fremme bruk av løsninger som gir null utslipp og skade på naturmiljøet.

Sommerens klimadebatt i Drammens Tidende er viktig. Drammens ønske om å bli en grønn kommune er riktig.

LES MER:

* Turkis miljøpolitikk

* Resultater av turkis miljøpolitikk

* Klima og turkis politikk

Tilgang til energi har i all tid vært grunnleggende for et godt samfunn. Energi er også idag grunnlag for verdiskaping, vekst og velstand, både i Norge og internasjonalt, samtidig som den er en kime til konflikt mellom nasjoner. Energien har imidlertid endret karakter etter hvert som tiden har gått. Når målet nå er et lavutslippssamfunn på få tiår, krever det store endringer i de globale energisystemene. Dette gir oss nye forretningsmuligheter i markedene som nå skapes lokalt.

Her bør Drammen ta på seg ledertrøya!

LES OGSÅ: Høyre med ideologisk søvngjengeri i miljøpolitikken

Fremover vil Norge og norske kommuner måles på evnen til å utvikle ny teknologi og evnen til å kommersialisere innovasjoner som sammen danner grunnlag for fremtidig verdiskaping som samtidig kutter utslipp.

Vi vet allerede at dersom vi ikke når målene innebærer det betydelige klimarisiki.

LES OGSÅ: Høyballplast på ville veier er miljøproblemet ingen snakker om

Både direkte gjennom et villere og våtere klima i Norge, med mulig høyere vannstand i hele verden, sammen med tørke andre steder. Dette påvirker forutsetningene for å drive næring. Når disse forutsetningene endrer seg og skaper ustabilitet og uforutsigbarhet, utgjør det en direkte risiko for norske næringsdrivende både i det norske og det globale markedet, og dermed økonomien.

Hver gang Drammenselva flommer over påvirker det oss. Skjer det oftere og med høyere vannstand påvirker det både innbyggere og næringsliv. Det samme skjer andre steder i verden.

LES OGSÅ: Ja til mer europeisk samarbeid!

Næringslivet må samtidig møte utfordringer som påvirker bunnlinjen indirekte. Investorer verden over har innsett at å slippe ut CO2 koster penger, det har aldri vært investert mer i fornybar energi, og fornybar energi står nå for 90 prosent av veksten i energimarkedene.

Den typen omstilling det nå er behov for vil føre til at forretningsmodeller som bidrar til klimaproblemet bli straffet, mens bedrifter som er en del av løsningen belønnes. Dette kommer vi allerede til å se i statsbudsjettet denne høsten, hvor det ligger an til et grønt skatteskift.

LES OGSÅ: Hvor er Norge på vei?

For regjeringen blir dette syretesten på om målene som settes vil følges opp i handling, og om de evner å se den berømte «helheten».

Vår ambisjon som nasjon må være å utvikle en politikk som kombinerer verdiskaping og konkurransekraft med utslippsreduksjoner. Omstillingen er her.

Vi har i en årrekke skapt våre verdier og sikret sysselsetting gjennom oljenæringen. Denne næringen har på den ene siden stått for nesten halvpartene av klimagassutslippene i Norge, samtidig som den har gitt oss muligheten til å kunne levere fremtidens løsninger.

Den har finansiert velferden vår, utdannelsen vår og har gitt oss oljefondet. Den har gjort oss høyteknologisk kompetente - den har gitt oss muligheten til å gi tilbake.

LES OGSÅ: Aktivitetsnivået på Hokksund flyplass

Norge og norsk næringsliv er derfor svært godt posisjonert for det grønne skiftet vi skal gjennom. Vi har fornybar vannkraft og erfaring med fornybar energi, vi har høyteknologisk kompetanse og vi har kapital.

En god dynamikk mellom aktive industrielle aktører, som for eksempel Norsk Industri, ABB, Tess, Kongsberggruppen og forskningsmiljøene er her avgjørende.

Vi må sørge for attraktive utdanningsløp som gir god tilgang til denne typen arbeidskraft, samt gode og fremtidsrettede utdanningssystemer.

Her spiller høyskolen en viktig rolle for oss i Drammen. Leverer de, vil vi kunne levere i et nytt marked. Dette er omstillingen vi skal gjennom.

LES OGSÅ: Drammen Flyklubb må fly mer, ikke mindre

Vi har samtidig et potensial vi ikke har tatt ut. Vi har store uutnyttede ressurser på flere områder, områder hvor forretningsmodeller vil endres, og utslipp kuttes, eksempler er finansbransjen og deres finansiering herunder bransjens rammevilkår, transportsektoren - der hvor fruktene henger lavest, bygg, offentlige anskaffelser, energieffektivisering og biobaserte produkter, for å nevne noe. Områder hvor nye markeder vil oppstå, sammen med nye leverandører av produkter og tjenester.

Verden er på vei inn i et skifte som tar oss fra en grå, til en grønn økonomi – og Norge og Drammen må velge om vi vil henge med.

LES OGSÅ: Klimatiltak – der det monner!

Samtidig som næringslivet må fornye seg, bør det offentlige ta større ansvar for krav i offentlige anskaffelsesprosesser. Hvordan man kjøper inn har stor betydning for markedet.

Det offentlige må være offensiv som kunde, og etterspørre ny teknologi og nye løsninger.

Er målet utelukkende å se på marginene, presser man prisen ned på gårsdagens teknologi. Vi kan bidra til å skape nye løsninger og nye, bærekraftige forretningsmodeller gjennom å stille andre krav i anskaffelsesprosessen, og vi kan bidra til at dette går i riktig retning raskere, uten at det i vesentlig grad påvirker pris.

Det er behov for incentiver som fremmer innovasjon i offentlige innkjøp.

Er Drammen i tilstrekkelig grad på ballen her?

Vil politikerne i Drammen være innovatører i det grønne skiftet, eller skal de dilte etter dem som for lang tid siden har innsett at startskuddet i dette kappløpet har gått?

FLERE AKTUELLE DEBATTINNLEGG FRA DT.NO:

* Jeg heier på deg, Kaja!

* Usaklig om Øvre Eiker og Drammen

* De bør betale tilbake

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags