Drammens Tidende er nok en gang alt for raske i sine konklusjoner om Hurum og kommunereformen.

Fredag 11. mars møttes kommunene rundt Drammensfjorden i Svelvik. På grunn av en begravelse i nær familie fikk jeg bare deltatt på begynnelsen av møtet. Det er derfor i stor grad arbeiderpartiets Ivar Granum som er sitert i artikkelen og som var tilstede på møtet.

LES OGSÅ: Kommuner i solnedgang

Med tittelen ”rir inn i Drammen” og forsidehenvisningen ”Monica er på vei inn i Drammen” går Drammens Tidende alt for langt i sine konklusjoner.

Som jeg har vært tydelig på i alle sammenhenger vurderer vi to retninger for Hurum; den ene er et samarbeid med kommunene rundt Drammensfjorden mens det andre er et samarbeid i retning Røyken, Asker og Bærum.

LES OGSÅ: Et problem for Lier

Dette er store og krevende spørsmål og jeg vil derfor sørge for at vi som politikere og Hurums innbyggere har best mulig og bredest mulig informasjon tilgjengelig før vi sammen skal ta et valg.

Jeg har et godt samarbeid med alle gruppelederne i vår arbeidsgruppe som forbereder saken om kommunereform. De ulike partiene har selvsagt egne syn på denne saken, men felles for alle er et ærlig ønske om å gjøre det som er best for Hurum.

LES OGSÅ: Viktig å tenke på seg selv og egne interesser…

Arbeiderpartiets Ivar Granum er sitert flere steder i DT-artikkelen og må selv få svare for Arbeiderpartiets synspunkt.

For egen del vil jeg formidle at vi fortsatt har en åpen debatt om retning og at vi til slutt skal velge det alternativet som er best for våre innbyggere og vårt næringsliv.

Det er ikke åpenbart for meg at Drammensregionen er den beste løsningen for oss i Hurum.

Men min og Hurum Høyres konklusjon kommer først når vi har gjort en enda grundigere vurdering og hatt dialog med våre innbyggere gjennom folkemøter og medlemsmøter.

Dette innlegget ble først publisert på ordfører Monica Vee Bratlies egen blogg.

FLERE AKTUELLE MENINGER På DT.NO:

* -Alle kunder er like viktige for oss

* Flere kommuner bør drive asylmottak

* EØS-sviket mot praktisk ungdom