I høst mottok jeg en brosjyre fra Drammen kommune hvor det ble spurt: Hva mener du om kommunereformen?

Tenk så høflig, tenkte jeg. Er noen interessert i hva jeg mener?

- Siden dere spør, så mener jeg følgende: Drammen, Lier, Øvre og Nedre Eiker, Svelvik, Sande, Røyken og Hurum bør være én kommune!

Hvorfor? Fordi disse kommunene utgjør en naturlig region både historisk, geografisk og befolkningsmessig. I tillegg har vi felles arbeidsmarked, boligmarked, skolevesen og mye mer.

LES OGSÅ: Et problem for Lier

Det burde være åpenbart for alle som ser på et kart at Drammensregionen bør ha felles administrasjon og ikke lenger deles etter grenser fra 1837. Avstandene er små. Setter man seg i bilen utenfor rådhuset i Hokksund og kjører til Hurum, så er man fremme etter 42 minutter.

På denne strekningen har man passert 6 rådhus med hver sin ordfører, rådmann, formannskap og kantine!

LES OGSÅ: Tut, kjør og mer utslipp

Regionen står for tiden overfor store utfordringer, ikke minst på samferdselssektoren. Kompliserte anlegg skal planlegges, vedtas og bygges ut. Vi vil stå sterkere dersom Staten har én part å forhandle med og ikke 4-5 kommunestyrer - pluss fylkeskommunen i tillegg. Måten Nasjonal transportplan ble mottatt på sist uke, illustrerer dette. Lokal enighet er avgjørende!

Øst for Brakerøya ligger "Fjordbyen". Et område med et viktig innhold og en spennende fremtid. Fjordbyen strekker seg over to kommuner. Her må alle planer behandles to ganger - minst.

LES OGSÅ: - Vil de gi penger til nytt tinghus i Drammen?

Dobbeltspor til Hokksund eller en fremtidig Lierdiagonal, må behandles fire ganger - pluss i Fylkeskommunen. I tillegg vil åpenbart Fylkesmannen, Vegvesenet og Jernbaneverket ha et ord med i laget. Og ikke å forglemme departement og Storting. - Sånt tar tid! Riktignok er det etablert kommunalt samarbeid på en rekke områder (bl.a. brann, havn, vann, avløp) hvilket underbygger fordelen ved å se ting i større sammenheng. Men fremdeles foregår mye av tenkingen og planleggingen innenfor den enkelte kommune.

Et eksempel som synliggjør dette, er de mange kommuneplanene. Hver for seg er de detaljert og fargerikt utformet - hver kvadratmeter er redegjort for. Men alle (Drammens som hederlig unntak) ligger som fargerike øyer i et hvitt landskap - i suveren forakt for hva som er tenkt på tilstøtende områder hos nabokommunen.

LES OGSÅ: Uten jernbanespor er det ingen puls i Buskerudbyen

Liers plan mot vest ender i Nøsteveien. Hva som skjer på andre siden av gaten, er kun hvitt papir på Liers kart. Sånn er det også på Åssiden. Nedre Eiker kommune ender midt i et boligområde. På østsiden opplever vi det store hvite intet - Drammen. Hvordan kan man vurdere sammenhenger når ikke engang plankartene henger sammen?

Dessverre har ikke kommunereformen klart å engasjere det store publikum. Debatten domineres av politikere som alle har sin agenda. Men det er ikke for sent.

LES OGSÅ: Viktig å tenke på seg selv og egne interesser…

Publikum har ennå sjansen til å si sin mening. Statsråd Sanner har lagt opp til en ryddig prosess og ønsker svar i løpet av våren. Trist var det derfor å registrere at ordførere sto frem i lokalpressen med en selvsikker mine og proklamerte at: - Vi klarer oss best alene. Dristig å mene dette ett år før vedtak skal fattes og uten å vite hva Statens bidrag kan bli. Jo flere åpenbare sammenslåinger som nøler, jo lettere blir det for Sanner å skjære gjennom.

Men en slem tanke sniker seg innpå meg. Kan grunnen være at man trives så godt i kommunestyret at det å sitte i et formannskap kan sammenlignes med et slags Storting?

LES OGSÅ:   «Drammensfjorden kommune»

For "der er det godt å sitte", - det skrev jo Nils Kjær for over hundre år siden. Selv om man er trygg på en karriere i egen kommune, er det ikke sikkert at man når opp når storkommunen skal bemannes. Det er jo ikke plass til alle. Jeg tror dessverre at en kommunereform må komme ovenfra. Det er naturstridig at lokale representanter frivillig skal ofre sine taburetter.

- Så flere vil nok måtte bruke våren til å gruble over spørsmålet: - Hvem skal ut? 

La ikke slike hensyn styre utviklingen.

FLERE MENINGER:

* Jenter, ta ordet!

* Kjære Frp og FpU, velkommen i toget!

* Kvinnekamp på villspor