Hva er vitsen med et byvåpen hvis du ikke enkelt kan se hva innholdet forestiller, bortsett fra ved bruk i store størrelser?

Av
DEL

MeningerDrammen byvåpen er gammeldags, utdatert, feiltegnet og overlesset med detaljer. Byvåpenet er rett og slett uegnet til formålet som det skal brukes til i dag.

Det vises til artikkel i Drammens Tidende 30 .august som tar for seg meningsmålingen utført av Sentio Research på oppdrag fra DT. Her fremgår det at et flertall av 600 personer som er intervjuet, vil beholde Drammen byvåpen inn i den nye kommunen. Det kommer ikke frem i DT at Drammen byvåpen med sin nåværende utforming egentlig ikke er et reelt alternativ å videreføre.

Over alt i vårt velordnede samfunn er det satt krav i forhold til hvordan ting skal fungere i bruk. Rikspolitikerne i Norge har aldri fulgt opp med relevante krav for gamle bysegl fra 1600- og 1700-tallet, som dessverre fortsatt eksisterer som byvåpen i dag. I Norge er motivet i flere titalls gamle byvåpen så sammensatt, detaljert og komplisert at de for lengst burde vært skiftet ut eller omtegnet for nåtidens bruk. De som bestemte og innførte bysegl på 1600- og 1700-tallet hadde selvsagt ikke peiling på hvordan bysegl skulle bli brukt flere hundre år senere.

Byvåpen og kommunevåpen brukes daglig nå for tiden med en totalhøyde på maks 10 mm, blant annet i dagspressen og ukepressen i forbindelse med kunngjøringer, stillingsannonser osv. Selv med det beste forstørrelsesglass er de kompliserte motivene til opprinnelige bysegl vanskelig å oppfatte.

Hva er vitsen med et byvåpen hvis du ikke enkelt kan se hva innholdet forestiller, bortsett fra bruk i store størrelser?

I tillegg brukes byvåpen og kommunevåpen blant annet som grenseskilt ved innfartsveier med høy fartsgrense, hvor eksponeringstiden for å oppfatte motivet er svært kort. Hva er vitsen med et komplisert byvåpen i denne sammenheng, når du ikke kan oppfatte motivet raskt.

Fra 1930-årene ble det heldigvis utviklet en egen stil for norske kommunevåpen. En av de viktigste endringene i forhold til kompliserte gamle bysegl, var krav om at motivet skulle være enkelt i formen og kunne oppfattes raskt i liten størrelse eller på avstand. De fleste byvåpen/tidligere bysegl i Norge tilfredsstiller ikke dette særdeles viktige kravet og er derfor uegnet for den bruken som er mest vanlig i dag.

Det er ingen som sier at de gamle bysegl/byvåpen ikke er fine å se på i store størrelser. Imidlertid, det er ikke her kjernen i saken ligger.

Hvis det ikke er vilje hos våre kjære politikere i «Nye Drammen» til å velge forslaget til nytt kommunevåpen, «Årringer – Ringvirkninger» alternativt en totalt forenklet versjon av Drammen byvåpen, kommer vi ikke utenom at noen utvalgte aktører innen design, grafisk og/eller kunst utformer nye profesjonelle forslag.

En så omfattende kommuneendring som nå skal gjennomføres fra 1. januar 2020, fortjener virkelig å bli markert med et helt nytt kommunevåpen og som er skapt for nåtid og fremtid. Denne prosessen behøver nødvendigvis hverken være veldig kostbar eller ta lang tid.

Etter min mening vil det være spesielt hvis ikke «Nye Drammen» innhenter som ett av alternativene til nytt kommunevåpen motivet: «Elv og fjord», som er en felles forbindelse for de sammenslåtte kommunene, både nå og i fremtiden.

Det er åpenbare fordeler med de 3 forslagene («Årringer – Ringvirkninger» er allerede et diskutert alternativ) til nytt kommunevåpen. Alle har enkelt utformet motiv, som raskt kan oppfattes i små størrelser eller på lang avstand.

Mine 2 forslag må bearbeides videre av profesjonelle aktører med henhold til motivdetaljer og farger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags