Sande har valgt vei for fremtiden. Natt til fredag 17. juni var det klart. Et tydelig flertall av dem som stemte, velger Holmestrand og Hof fremfor Drammen og Svelvik når en ny kommune skal bygges. En valgoppslutning på 57 prosent er langt bedre enn hva mange andre kommuner har klart å få til. Veien for den nye vestfoldkommunen synes nå snorrett og klar fra neste ukes politiske møter og fram til Sanners, og deretter Stortingets, bord.

Fra og med 2020 opphører dermed Sande å eksistere som egen kommune.

VIL DU FØLGE DEN LOKALE DEBATTEN, KAN DU GJØRE DET VED Å FØLGE VÅR FACEBOOK-SIDE: DT MENINGER.

Det får betydning for Drammen. Men det får først og fremst betydning for alle dem som i dag utgjør Sande kommune.

Helt konkret betyr oppløsningen av Sande kommune at alle de interkommunale samarbeidene Sande i dag har med Drammen, oppløses og eventuelt må forhandles fram på nytt.

LES OGSÅ: Freidig og utidig fra ordfører

I dag har for eksempel Sande legevakt i Drammen. Sande er tett forbundet med drammenskommunene gjennom et utstrakt interkommunalt samarbeid som inkluderer IKT, brannvesen, renovasjon, kemner, krisesenter, barnevernsvakt og Papirbredden Innovasjon, for å nevne noe.

Det er lite trolig at en kommune med Holmstrand og Hof, og kanskje Re, vil forhandle nye slike avtaler med Drammens-kommunene.

LES OGSÅ: Sandes ordfører er uredelig om Galleberg skole

Den nye Holmstrand-kommunen blir en stor og sterk kommune som kan håndtere mange av disse oppgavene på egen hånd. Der det er interessant med et samarbeid, er det naturlig at kommunen ser i retning av Horten og Tønsberg. Det vil tyngdepunktet av befolkningen gjøre.

For mange sandesokninger vil det fortsatt være naturlig både å spise på restaurant i Drammen og å heie på Strømsgodset.

LES OGSÅ: Ekte kjærlighet

Med tid og stunder vil de nye arbeidsplassene og bevegelsesmønstrene som opprettes i den nye kommunen gjøre Sande mer sørvendt. Det vil i sin tur påvirke andre samfunnsområder, så som handel, kulturliv, idrettsliv og offentlig debatt.

Det er vanskelig å si nøyaktig hvordan alt dette på sikt vil påvirke dagens sandesokningers relasjon til Drammen, men at det med tiden også vil endre den mentale tilhørigheten, kan det ikke være tvil om.

LES OGSÅ: Reform i Sande

Slik får Sandes valg større konsekvenser for innbyggerne enn valgene i for eksempel Lier og Nedre Eiker får.

I reformstatistikken slår Sandes spleiselag med Hof og Holmestrand positivt ut.

LES OGSÅ: Det syder i Sande

Men fra et buskerudperspektiv kan vi nå fastslå at denne kommunereformen ikke ser ut til å bli særlig vellykket. Drammen by mister tyngde, både til Akershus og til Vestfold. Kommunegrensene ser ellers ut til å bestå som før.

Det er ikke vanskelig å være enig med den gamle Ap-nestor Ragnar Christiansen, tidligere fylkesmann, fra Nedre Eiker.

LES OGSÅ: Hvem skal styre i Sande i framtiden?

Han tok bladet fra munnen i et debattinnlegg i DT denne uken: «Jeg har ingen tro på at en kan nå fram ad frivillighetens vei, særlig ikke når en også skal basere seg på omfattende folkeavstemninger.»

Sande er ikke en like viktig kommune for drammensdistriktets vekst og utvikling som Svelvik, Lier og Nedre Eiker er det.

LES OGSÅ: Hva er småkommunene redde for?

Men for oss i Drammens Tidende har Sande alltid vært en del av Stor-Drammen. Akkurat i dag er det derfor rart, og litt vemodig, å se at Sande vender seg mot sør.

Samtidig ønsker vi alle sandesokninger lykke til i den kommende tilværelsen i en ny og sterk vestfoldkommune.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Våkn opp, Nedre Eiker!

* Den vonde følelsen av å stå igjen

* Veskehunden Venstre