Har Sande kommune valgt riktig samarbeidspartner?

DRAMMEN ER BYEN: «Veien mellom Sande og Drammen er kort og for mange er det Drammen som er byen», skriver Asbjørn Ludvik Stavem i denne kronikken.

DRAMMEN ER BYEN: «Veien mellom Sande og Drammen er kort og for mange er det Drammen som er byen», skriver Asbjørn Ludvik Stavem i denne kronikken. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerSande kommune har gjort sitt valg og bestemt seg for å bli en del av «Nye» Holmestrand kommune. Valget er tatt etter to folkeavstemninger og med endelig vedtak i kommunestyret.

Men, er det egentlig denne løsningen som er ønsket blant innbyggerne og folkevalgte?

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER 

I mitt tidligere arbeid har jeg, som prosjektansvarlig for FoU og evalueringer, fulgt de fleste gjennomførte kommunesammenslåingene siden 2002. Etter at Regjeringen Solberg satte kommunesammenslåinger på dagsorden, fremstår to retninger i det forberedende arbeid. Det er kommuner som bygger på besluttsomhet og klare strategier, mens andre er avventende og ønsker at alt skal bli som før.

Jeg tenker at strategien til Sande kommune så langt kan defineres inn i den siste kategorien. Dette er en farlig strategi, da man kan bli sittende på sidelinjen i det forberedende og premissgivende arbeid.

LES OGSÅ: Kommunereform og politikerforakt

Kommunene Holmestrand og Hof har vedtatt å slå seg sammen med virkning fra 1. januar 2018 og blir «Nye» Holmestrand kommune. Søknaden er godkjent av Kongen i statsråd. «Nye» Holmestrand og Sande skal forhandle og blir sannsynligvis slått sammen i 2020. Fellesnemnda som er opprettet mellom Holmestrand og Hof, vil legge premissene for den nye kommunen, mens Sande må forholde seg til vedtakene.

Det skal bli spennende å følge integrasjonen mellom «Nye» Holmestrand kommune og Sande kommune.

I sammenslåingsprosesser er det som regel to prinsipper som ligger til grunn, nemlig folkeavstemninger og forhandlinger. Folkeavstemninger har ofte vært benyttet i forbindelse med reformen og i noen tilfeller er det gjennomført to folkeavstemninger. Jeg tror at innbyggerne har liten interesse og begrensede forutsetninger for å forstå prosessuelle og juridiske utfordringer i en kommunesammenslåing. Derved blir rådet de gir til sine folkevalgte, i stor grad basert på følelser.

Etter min mening bør folkevalgte ta standpunkt basert på resultat av forhandlinger og ikke vise unnfallenhet ved å benytte folkeavstemninger.

LES OGSÅ: Svelvik, Nedre Eiker og kommunesammenslåing

Folkeavstemninger kan lett bli en sovepute. Sande kommune har brukt mye tid og gjennomført to folkeavstemninger. Etter min menig er dette en meningsløs bruk av tid og ressurser som blant annet skaper usikkerhet blant ansatte.

Forhandlinger bygger på å gi og ta. I de siste gjennomførte sammenslåingene har de viktigste sakene vært spørsmål knyttet til symboler og identitet.

Hva skal den nye kommunen hete, kommunevåpen, valg av rådhus og senterfunksjoner, identitet og posisjoner? Saker knyttet til opprettholdelse eller videreutvikling av skoler, barnehager og institusjoner blir som regel omtalt i generelle vendinger og sjelden konkretisert.

Men, det er et unntak. Ifølge hjemmesiden til Sande kommune førte forhandlingene med Drammen og Svelvik, til enighet om å realisere nytt skolebygg og flerbrukshall/formålsbygg i sentrum.

LES OGSÅ: Drafn – den nye storkommunen ved Drammenselva og Drammensfjorden

Alternativet med «Nye» Holmestrand fastslår at dagens skolestruktur legges til grunn. I det hele kan det virke som at Drammen og Svelvik alternativet hadde vært bedre for Sande kommune.

16. juni 2016 ble det gjennomført en folkeavstemning i Sande kommune om valg av tilhørighet.

Valgdeltakelsen var på 57 prosent som betyr at innbyggerne har gitt et kvalifisert råd. 63,8 prosent stemte ja til sammenslåing og 34,5 prosent stemte nei.

Et interessant poeng er at blant de 63,8 prosent som sa ja til sammenslåing, var det et klart flertall som stemte for Drammen og Svelvik alternativet.

LES OGSÅ: Kommunereform – et nødvendig gode

Et mindretall gikk inn for «nye» Holmestrand kommune. Det er vanskelig å se konsekvensene av de spørsmål som stilles i folkeavstemninger. Speiler resultatet holdningene hos innbyggerne? Svarene fra innbyggerne er uforutsigbare og kan føre til uventet resultat. Hvis man tenker at kommunestyret i Sande kommune hadde gjort et vedtak om sammenslåing, for deretter å ha invitert innbyggerne til å velge mellom alternativene Drammen og Svelvik eller «Nye» Holmestrand. Hva ville utfallet blitt i et slikt tilfelle?

Veien mellom Sande og Drammen er kort og for mange er det Drammen som er byen.

Mange drar til Drammen for opplevelser, kulturelle tilbud, handleturer, restaurantbesøk eller har sin arbeidsplass i byen.

Ungdom kjenner ikke kommunegrenser, og for mange ungdommer er det Drammen som gir opplevelser.

LES OGSÅ: Nedre Pukerud + 3050 = sant!

Mitt inntrykk er at plattformen som er fremforhandlet med Drammen og Svelvik alternativet er bedre enn alternativet til Holmestrand og Hof. Da kan man jo lure på om det er «Vestfold-identiteten» som har vært utslagsgivende?

Jeg tenker at om kort tid vil Vestfold og Buskerud være under samme tak, og da er Sande like langt, men kanskje med et dårligere samarbeidsalternativ.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Du som mobber har et valg

* Sabla tynn EØS-suppe

* Hvor skal veksten komme?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags