Manglende kunnskap og fakta

"Det er feil at innbyggerne ikke er tilfredse med tjenestetilbudet i små kommuner."
Lars R. Lund fra Sande SV er motsatnder av hele kommunereformen og stemmer nei til sammenslåing denne gangen også.

"Det er feil at innbyggerne ikke er tilfredse med tjenestetilbudet i små kommuner." Lars R. Lund fra Sande SV er motsatnder av hele kommunereformen og stemmer nei til sammenslåing denne gangen også. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunereformen er så omfattende og dramatisk at beslutningene må bygge på kunnskap og faktavurderinger! Det gjør den ikke!

Hele reformen bygger på det såkalte ekspertutvalget ledet av Prof. Signy Vabo. Utvalgets arbeid er gitt mandat av regjeringen og utpeking av medlemmene foregikk på en måte som er uvanlig.

LES OGSÅ: Fingrene av fatet, drammenspolitikere!

Ingen NOU, ingen høringer! Korte tidsfrister! De utpekte medlemmene har alle mer eller mindre på forhånd bekjentgjort at de er for sammenslåing.

Et av medlemmene, Bent Aslak Brantzæg, er forskningsleder i Telemarksforskning, som også har gjennomført mange av de såkalte «analysene» og vært veileder for disse. På direkte spørsmål svarer konsulentene at de baserer sitt arbeid på «ekspertutvalget», altså Vabo utvalget.

LES OGSÅ: 55 prosent nei takk!

Er ikke dette forskningsetisk problematisk at en som allerede er sterkt involvert i kommunesammenslåing skal lede utredningene om dette. Og som samtidig sier at de bygger på premissene lagt i det samme utvalget?

Jeg vil i beste fall kalle det tvilsomt og et bestillingsverk som ikke kan betraktes seriøst, og er sterkt farget av politiske beslutninger og ikke på tilgjengelig forskning.

LES OGSÅ: Kommunereform – ja takk!

Vi ser av rapporten om Sande at dette skinner tydelig igjennom også her. Rapporten kan vi ikke feste lit til.

Evalueringsprosjekt er allerede bestilt, og den gruppen som skal evaluere er alle tilhengere av kommunesammenslåing (side 336, Jansen og Jensen 2016). Dette er uforsvarlig!

Og folket protesterer så det ryster makteliten, og det selv etter et formidabelt press! Det er sterke signaler! 75 prosent sier nei til sammenslåing.

Hvis dere velger ja til sammenslåing vil Sande kommune opphøre som selvstendig kommune!

LES OGSÅ: Galleberg skole reddes dersom Sande velger Drammensalternativet

Sammenslåing fører til:

* Vi mister kontroll over egen tjenesteutvikling. Det hevdes at det er vanskelig med rekruttering og at mindre kommuner sliter. Hva sier forskerne om dette: FAFO-rapport om kompetanse i kommunenes konklusjon: «Ingen systematisk forskjell mellom kompetanse- og rekrutteringsutfordringer i små og store kommuner».

* Vi mister kontroll på egen økonomi, må stå ansvarlig for lån i andre kommuner.

* Vi mister kontroll over arealdisponering.

* Vi mister nærhet til de som bestemmer.

* Vi gir fra oss styring over framtidig utvikling av nærområdene.

Forskningssjef Roger Buch, Danmark: «Nedlegging av små skoler, daginstitusjoner, pleiehjem m.v. blir lettere å gjennomføre i store kommuner.»

* Nærdemokratiet svekkes (statistikk på dette i form av lokalvalgdeltakelse fra fem valg fra 1995 til 2011). Innbyggere i små kommuner deltar i større grad som myndige borgere, høyere deltakelse i organisasjonsliv og andre aktiviteter. Deltakelsen minsker ved økende kommunestørrelse.

* Identiteten som man har som Sandebygda svekkes kraftig. Er det feil å følge hjertet?

* Vi mister arbeidsplasser i kommunal forvaltning. (S. 267) Proba rapport (Gleinsvik 2013) om 39 kommuner som ble slått sammen i perioden 1987 til 2012, viser at veksten i kommunal sysselsetting kommer der hvor det fremtidige administrasjonssenteret ligger. NORUT rapport (2015) støtter dette.

* Ved fremtidige prioriteringer i form av nedskjæringer vil utkanter bli nedprioritert. Norut og Proba-rapporter viser dette.

* Økt fare for privatisering av tjenester. NHO. Petter Furulund uttaler: «Små kommuner gjør det vanskelig å tjene penger på å drive velferdstjenester (….) Større kommuner gir bedre muligheter for private velferdsbedrifter.»

Faktafeil i «ekspertrapporten»:

1. Det er feil at det ikke foregår utvikling i kommunestrukturene som det påstås. Redusert fra 747 til 428

2. Kommunene i Norge er ikke små! Dersom reformen gjennomføres slik de ønsker så vil Norge få de største kommunene i Europa. Faktisk dobbelt så store som nr. 2 som er Sverige. Vi er allerede nå av de med største kommuner.

3. Det er feil at innbyggerne ikke er tilfredse med tjenestetilbudet i små kommuner.

4. Det er feil at små kommuner har større problemer med rekruttering. FAFO (2013) rapport om «Kompetanse i kommunene» sier det ikke er forskjell på små og store i dette.

5. Vabø opererer med feil tall om omfanget av interkommunalt samarbeid. De hevder at det er 6000 interkommunale ordninger i Norge. Det riktige tallet er om lag 850. IRIS-undersøkelse 2013.

Alt forskningsmateriale jeg har kommet over viser at Sande kommune er fullt ut i stand til å klare seg som selvstendig kommune!

Stem nei til sammenslåing!

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Saklig og godt fra Eystein Abel Engh

* Alle mann til urnene!

* Sande bør gå mot Drammen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken