Gå til sidens hovedinnhold

Kontantstøtte riktig og viktig

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Masud Gharahkhani (Ap), Cathrin Janøy (KrF) og Nicoline Bjerge Schie (Ap) har alle hatt ordet i denne debatten om kontantstøtte:

* Ap ønsker å gjøre Drammen mindre attraktiv for småbarnsfamilier

* Likestillingsbom fra KrF

Barn er forskjellige. Barn må oppdras forskjellig. Noen barn kan godt begynne i barnehage ett år gamle. Andre barn bør være sammen med foreldrene litt lenger.

Noen foreldre synes et barn på ett år ikke bør skilles fra foreldrene mange timer hver dag. Med økt kontantstøtte til 7.500 kroner blir valgfriheten mer reell og foreldre kan velge hva som er best for sitt barn.

Det er litt pussig at Ap mener det er helt riktig å ha småbarn hjemme til de er ett år, men fra ett år og en dag er barnehage det eneste riktige.

LES OGSÅ: Norsk fødsels- og barselomsorg: En gode på vår klode

En ettåring tar vel ikke skade av å være sammen med en forelder? Forstår Ap ikke at noen barn bør være med en av foreldrene i noen måneder ekstra? En mor eller far kan også ønske å ha noen ekstra måneder sammen med sitt lille barn i perioden barnet lærer å gå, snakke og bli kjent med foreldrene.

Kontantstøtte bare i ett år

Det høres ut som kontantstøtten hindrer barna fra å være i barnehage. Kontantstøtten varer bare 12 måneder. Det er ønskelig at alle barn går i barnehage fra to år.

Det er positivt for sosialisering, språkutvikling og læringsnivå. Kontantstøtten hindrer ingen å gå i barnehage.

Starten utsettes bare noen måneder.

Barn er viktigst

Det høres ut som foreldre som prioriterer barna sine gjør noe galt. Foreldre svikter samfunnet med ikke å jobbe når barna er ett år. :

Det er en kort periode i livet en har små barn. Den tiden kommer aldri igjen.

LES OGSÅ: En helt vanlig dag hos familien Simensen

Arbeidsperioden strekker seg over 40 år og det kan ikke være galt å prioritere barn en liten periode. De fleste foreldre uttrykker i ettertid at perioden med småbarn var en av de viktigste periodene i livet.

Om noen få – i Drammen 200 familier i 2016 – velger å utvide perioden, må vi ikke påstå at de svikter sitt samfunnsansvar. Barn er viktigere enn å tjene penger.

Noen innvandrerkvinner prioriterer annerledes

Nicoline Bjerge Schie skyver innvandrerkvinner foran seg og påstår at kontantstøtten hindrer dem i å komme ut i arbeidslivet.

Det er dessverre slik at mange innvandrere ikke får jobb. Det gjelder enten de får kontantstøtte eller ikke.

LES OGSÅ: Har vi forlatt det biologiske prinsipp?

Det er neppe kr 6.000 i måneden som har gjort at innvandrerkvinner ikke har jobb. Kanskje de helst vil være hjemme med små barn? Kanskje deres foreldrekultur er annerledes? Kanskje familien prioriteres høyere enn jobb?

Vi kan ikke sette oss som dommer over deres kultur.

Barn er et viktig arbeid

«Ap ønsker ikke å betale folk for å stå utenfor arbeidslivet», sier Schie. Det å oppdra barn er virkelig et arbeid, kanskje det viktigste arbeid vi kan utføre?

Også på andre områder betaler vi noen for å være hjemme og hjelpe barn som trenger pleie, stelle syke foreldre eller en ektefelle.

Det er ikke å stå utenfor arbeidslivet. Ap må ikke påstå at det bare er arbeid utenfor hjemmet som er verdifullt.

Karriere- og pensjonstap

Schie mener kvinner mister verdifull arbeidserfaring og pensjonspoeng. Kanskje karrieren ikke er viktigst for alle hele livet, at egne barn er viktigere enn karriere?

De aller fleste får full opptjening av pensjon med vanlig arbeidsinnsats. Ap må ikke kreve at alle foreldre skal tenke likt og nødvendigvis prioritere som «norske» kvinner.

Ap konstruerer et problem som ikke er reelt.

Kontantstøtte er billig

Masud Gharahkhani tror tydeligvis at kommune og stat vil spare mye penger på å kutte ut kontantstøtten. Faktisk koster en barnehageplass langt mer enn kontantstøtte. En kommune sparer penger når de slipper å ha full barnehagedekning. Det blir derfor ikke penger til å hjelpe innvandrerkvinner om alle barn går i barnehage, slik Gharahkhani påstår.

God barnehagedekning

Drammen har satset hardt på å få flest mulig barn i barnehagene; over 90 % av barna går i barnehage, i motsetning til andre kommuner hvor dekningen er ca. 78 %.

Vi har full barnehagedekning, kontinuerlig opptak og eget team som oppsøker de som er hjemme.

LES OGSÅ: Vil rette fokus mot de svakeste

Drammen var landets første kommune som i 2014 tilbød gratis barnehage for lavinntektsgruppen. Gratis kjernetid og korttidsbarnehage ble også lansert.

Og nytt i 2017 er at alle med inntekt under 417.000 kroner får gratis barnehage.

61 % av disse er tospråklige. Drammen har fått bevilget nesten 1 mill. kr for å forsterke språkopplæringen. Drammen er en foregangskommune. Kontantstøtten er fattigdomshjelp, gir valgfrihet, er en håndsrekning for dem som vil prioritere annerledes og positivt for noen barn.

KrF mener dette er veldig god familiepolitikk. Foreldre – ikke staten – vet best hva som er positivt for egne barn og foreldre.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT:NO:

* En gang Dalen, alltid...

* En julehilsen til Konnerud IL

* Slik fordeler trafikken seg

Kommentarer til denne saken