Arbeiderpartiet på Stortinget vil si nei til, og kjempe mot nedleggelse av Hassel fengsel.

Å legge ned åpne fengselsplasser og å bruke soning med fotlenke som en ren unnskyldning for å gjøre det, forteller at regjeringen lukker øynene for tilbakemeldingene fra fengsler og fagfolk over hele landet. Jeg er derfor glad for at jeg har fått Arbeiderpartiet med på å si nei til nedleggelsen av Hassel.

Fre arbeidet i justiskomiteen ser vi tydelig at regjeringens grunnlag for beslutningen om nedleggelser er for svakt. Dette kan føre til nye soningskøer, uheldig dublering og svekket sikkerhet for både innsatte og ansatte.

Les også: Å legge ned Hassel vil være en katastrofe

Hassel har svært gode resultater, og det er ikke uten grunn. De tilbyr arbeidstrening, de innsatte kan få fagbrev og jobber for at folk skal komme tilbake til samfunnet som lovlydige borgere. Det er bra for de innsatte som skal tilbake til et vanlig liv, men også for samfunnet.

Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative budsjett for 2019 å styrke kriminalomsorgen med om lag 80 millioner kroner. Ap går inn for å stanse nedleggelsen av åpne fengselsplasser inntil man har foretatt en helhetlig gjennomgang av både kapasitet og kvalitet i norske fengsler. Vi har forstått budskapet fra kriminalomsorgen og de ansatte.