25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Dessverre er det fortsatt et behov for å ha en dag viet bekjempelse av vold og trakassering av kvinner.

Dagen markeres både nasjonalt og internasjonalt og er også starten på 16 dagers aktivisme mot kjønnsbasert vold. Det er fordi vold mot kvinner er et betydelig globalt problem: Kvinner utsettes for vold og trakassering, seksualisert vold, familievold, kjønnslemlestelse og tvangsgifte.

Det er viktig at vi ikke ser på vold og trakassering av kvinner som et privat problem. Det er et samfunnsproblem. Vold mot kvinner er brudd på menneskerettigheter og kan hindre kvinners deltakelse i samfunnet. Vold er også en alvorlig global helsetrussel. Vold undertrykker og stopper utvikling og vekst.

FN rapporterer at i verden i dag utsettes:

- 7 av 10 kvinner for vold.

- Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

- Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.

- 250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år.

- 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Det hviler et stort ansvar på Norge som rettsstat å ivareta enhver borger som står i fare for, eller har vært utsatt for vold. Politiet i Norge har derfor med sitt samfunnsoppdrag et særlig stort ansvar både å forebygge, etterforske, iretteføre, beskytte og hjelpe kvinner som er utsatt for vold.

Politiet i Sør-Øst politidistrikt er derfor svært glad for å delta i markeringen av FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner og barn. Vi setter stor pris på at vi i fellesskap med Tønsberg Soroptimistklubb, Nøtterøy Rottary, Krisesenteret i Vestfold, Incestsenteret i Vestfold og Drammen Kvinnesaksforening, står sammen for å mobiliserer hverandre til å stoppe volden. Vi vil delta på ulike arrangementer både i Tønsberg og Drammen og oppfordrer derfor alle til å delta og møte på de ulike arrangementene.

Les også: Sju av ti familievoldsaker henlegges

Kriminalitetsforebygging er politiets primære strategi. Kriminalitetsforebygging er det arbeidet politiet planmessig og systematisk utfører alene eller i samarbeid med andre for å redusere risikoen for kriminalitet.

For å forebygge vold mot kvinner, må vi forstå og ha et godt kunnskapsgrunnlag. Sør-Øst politidistrikt har derfor startet et arbeid for å kartlegge hvilke, og om det foreligger handlingsplaner for bekjempelse av vold mot kvinner i nære relasjoner i alle kommunene. Vi ser at politirådene blir viktige arenaer fremover for å utarbeide strategier som reduserer risikoen for voldsutøvelser. Vi må etablere gode samarbeidsarenaer, rutiner og ha kunnskap om ulike fenomener. Sammen skal vi stå sterkere.

Politidistriktet prioriterer vold mot barn, familievold og seksualisert vold. Dette er komplekse og vanskelige saker, og politidistriktet har dyktige og dedikerte medarbeidere til å håndtere disse sakene.  Utviklingen viser at antall anmeldelser øker. Hvorvidt det skyldes en faktisk økning eller at mørketallene er redusert, vet vi ikke. Politiet og andre har hatt mye fokus på vold og overgrep de siste årene, blant annet gjennom kampanjen "Hvor lite". Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i – men hvor lite. Trolig har dette gjort at flere tør å stå frem og søke hjelp. Det er en ønsket og bra utvikling!

Politiet har plikt til å beskytte den som blir utsatt for vold. Vi er ærlige på at politiet gjennom årene ikke har vært gode nok. Vi har derfor i vårt nye politidistrikt  etablert en egen seksjon for risiko- og trusselarbeid til å beskytte de som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Dessverre erfarer vi å måtte håndtere svært mange saker, saker der både kvinner og barn må leve under kode 6 og 7 (hemmelig og strengt hemmelige adresser). Antallet utsatte som trenger beskyttelse, gir oss et godt kunnskapsgrunnlag som viser at vi alle sammen må bli enda bedre til å avdekke, melde, gripe inn og ikke minst bry oss om det som skjer rundt oss. Vi har alle et ansvar.

I alle landets politidistrikt er det opprettet et eget støttesenter for kriminalitetsutsatte. Dette er et unikt lavterskeltilbud for den som har vært utsatt for integritetskrenkende kriminalitet. Det være seg vold, seksuelle overgrep, trakassering, hat eller annen type kriminalitet som har krenket en. Mer informasjon om tilbudet kan du finne på politiet.no eller ta kontakt på tlf. 800 40 008.

Vi ser frem til markeringen og som toppledere i Sør-Øst politidistrikt, vil vi ta vårt ansvar og jobbe videre for å stoppe volden mot kvinner og barn, ikke alene, men sammen med alle dere andre!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags