Ap i Drammen var en av valgets store tapere, men vant trofeet - ordførerkjedet.

Av
DEL

MeningerDet ville vært naturstridig hvis småpartiene hadde vært av samme oppfatning som Finn Sjuve om min kronikk om demokratiforvitringen i Drammen. Den ble avsluttet med følgende oppfordring: «Hvis du vil at landet, og Drammen ved neste korsvei, skal ha en styringsdyktig ledelse i krevende tider, bør du stemme på Arbeiderpartiet eller på Høyre.»

Skal folkestyre gjenvinne sin posisjon må velgerne bli gitt anledning til, ved valg, å ta direkte stilling til hvilken plattform de vil det skal leveres på, plattform definert som ordfører, parti(er) og politikk.

Det er i en slik sammenheng «styringsparti» blir et viktig tema forstått som et partier som kan levere en plattform et flertall av velgerne vil stille seg bak.

Dette illustreres godt ved å sette Drammen opp mot Asker etter valget i høst:

  • Høyre i Asker kunne fått en tyngde på 85,5 % av velgerne i sin flertallsblokk ved å søke støtte for eget program hos ett parti.
  • Arbeiderpartiet i Drammen har en tyngde på 52,6 % i sin flertallsblokk og skal levere på en politikk satt sammen av 5 partier programmer.

Høyre i Asker er et åpenbart «styringsparti»; Arbeiderpartiet i Drammen er det ikke. (Høyre i Drammen ville stått enda svakere)

Folkestyret er en styreform hvor folket gjennom frie valg skal ha innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Mindretall respekterer flertallsvedtak samtidig som flertallet garanterer for mindretallets demokratiske rettigheter.

«Folkestyrets forvitring og politikkens retrett» skrev professor Øyvind Østerud om sin maktutredning så tidlig som i 2003. Og videre: «Det er mulig å oppnå politisk makt uten valgseier. Gjennom den norske mindretallsparlamentarismen er det ingen umiddelbar sammenheng mellom valgresultat og regjeringsposisjon.»

Som i Drammen: Arbeiderpartiet var en av valgets store tapere med 20 % færre stemmer enn ved forrige valg, men vant trofeet; ordførerkjeden!

Med 1 % velgeroppslutning kunne Hareide ført landet inn i en parlamentarisk krise da han fremtvang valg av side for KrF i norsk politikk.

I forrige periode fikk landets hovedstad en ordfører fra SV med 5 % oppslutning og MDG i Oslo kunne, med 0,6 % av landets velgere i ryggen, sabotere utbygging av landets mest belastede veistrekning, E16 vest for Oslo.

Eksemplene er mange på at flertallet ofte må akseptere mindretallsvedtak; stikk i strid med demokratiets bærende idé.

Dette fører til slitasje så som redusert deltakelse ved valg, fall i medlemstall i partiene og økt politikerforakt.

  • Tidlig på 1970-taller var over 20 % medlem i et politisk parti; kun 7 % 2017 og kun 2 % som politisk aktive.
  • 60,2 % stemte ved forrige kommunevalg; kun 35,4 % i aldersgruppen 20–24 år og kun 29 % av utenlandske statsborgere med stemmerett.
  • «Unge mener det ikke er viktig å bo i et demokrati» (VG/ NHO/World Value Survey 16.08.18).

Syretesten på småpartiene demokratiske sinnelag er hvorvidt de vil være med på en revitalisering av demokratiet ved å la velgerne, ved direkte stemmegivning, avgjøre hvilken plattform velgerne vil det skal leveres på. Det er lett gjennomførbart ved å innføre to valgomganger.

Ettermåling i Asker viste at 67 prosent av velgerne var fornøyd med den plattformen Høyre i Asker valgte for de kommende 4 årene; burde vært utfallet av en andre valgomgang vurdert opp det mest aktuelle alternativet fra den første.

Svært overraskende hvis småpartiene vil støtte en slik lovendring fordi deres mulighet for maktutøvelse ligger i et system der flertall, av valgtekniske årsaker, må akseptere mindretallsvedtak.

Min oppfordring står fast: Velg Arbeiderpartiet eller Høyre ved neste korsvei for demokratiets skyld.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags