Ap-Knudsen med tomme ord om boligbygging

Av
DEL

MeningerI Drammen har det de siste årene blitt bygget mange borettslags- og selveierleiligheter. Denne utbyggingen har funnet sted fordi det har vært et udekket behov og etterspørselen har vært høy.

Det er en myte at det bare er bygget leiligheter for godt bemidlede mennesker over 50 år. Tvert imot er det bygget leiligheter i alle størrelser og prisklasser, men dagens byggekostnader og prisene i boligmarkedet generelt fører til at verken nye eller brukte boliger er rimelige i Drammen eller andre sentrale pressområder.

Utbyggere og entreprenører bygger boliger som forbrukerne etterspør og er villige til å betale for. Hvis det ikke er mulig å selge boliger for mer enn det koster å bygge dem, blir det heller ikke bygget nytt. I tillegg må det være tomtearealer tilgjengelig og kommunen må legge til rette for boligbygging i sine planer. Hvis planarbeidet og kravene til reguleringsbestemmelser ikke harmonerer med hva forbrukere ønsker å kjøpe, eller er økonomisk bærekraftig, blir det ingen nybygging.

Boligprisene i Drammen har steget kraftig de ti siste årene til glede for dem som har eid sine boliger en god stund, men er en utfordring for ungdom og nye innbyggere som skal inn i boligmarkedet for første gang.

Hvordan kan politikerne i Drammen sørge for at det tilbys boligtyper befolkningen ønsker å kjøpe og ikke minst har økonomi til? Ved å legge til rette for nye boligområder hvor tomteprisene ikke er like høye som i sentrumsområdene og med boligtyper som folk etterspør.

Derfor fremstår det helt uvirkelig at det nye politiske flertallet i Drammen kommunestyre vil forkaste planer om store utbyggingsområder basert på partipolitisk ideologi.

Det er, som sagt, bygget mange leiligheter med sentral beliggenhet de siste årene, men vi vet at mange småbarnsfamilier ønsker seg eneboliger, delte boliger eller rekkehus med landlig beliggenhet som ikke ligger altfor langt fra sentrumsområdene. De fleste unge familier ønsker ikke å flytte fra Oslo-gryta til Drammen for å bo i leilighet. Nei, de ønsker seg akkurat det vi har mulighet til å tilby i nye Drammen kommune, familieboliger som ligger relativt nær sentrumsområder og kollektivknutepunkter.

Hvis vi ønsker befolkningsvekst og stabile boligpriser i Drammen må vi må ta nye områder i bruk og legge til rette for kollektivtransport, tekniske anlegg og annen viktig infrastruktur.

Arbeiderpartiets Eivind Knudsen uttaler til Drammens Tidende den 30. oktober: «Jo færre boliger vi bygger, jo mer går prisen opp. Vi vil bygge for dem som skal etablere seg og ikke pensjonere seg, for å si det litt flåsete. Men det betyr ikke at vi ikke skal prioritere de eldre altså.»

Hva i all verden mener han med det? For meg fremstår dette som tomme ord. Ja, selvfølgelig går prisene på boliger opp hvis etterspørselen er større enn tilbudet. Hvem er det som skal bygge boliger? Kommunen, eller mener han Arbeiderpartiet? Og alle skal prioriteres, både de som er i etableringsfasen og de eldre, med andre ord – alle.

Høyre og Arbeiderpartiet har tidligere stått sammen om å utvikle nye områder hvor vanlige folk har muligheten til å skaffe seg egen bolig. Det er et viktig premiss for selveierdemokratiet i Norge.

Arbeiderpartiets representanter i Drammen Bystyre har lenge etterlyst en mer differensiert boligbygging, og har derfor støttet planarbeid for områder som for eksempel Knive/Lolland, hvor man ser for seg bygging av typiske familieboliger. MDG har motarbeidet dette prosjektet fra første stund fordi de ønsker at all boligbygging skal skje sentrumsnært uten behov for privatbilisme, og de har nå fått støtte fra Senterpartiet som naturlig nok er opptatt å bevare all matjord.

Drammen Høyre har programfestet bevaring av matjord, men vi er villig til å se på løsninger med nydyrking og flytting av matjord i begrenset omfang. Dette er vi villige til å vurdere slik at det kan bygges boliger befolkningen har behov for og som bremser den voldsomme prisveksten i Drammen.

Hvis vi ønsker at Drammen skal fortsette å utvikle seg i årene som kommer må vi sørge for et mangfoldig boligtilbud som etterkommer våre vekstambisjoner. Da må vi både utvikle sentrumsområdene i Svelvik, på Bragernes og Strømsø, i Mjøndalen og Krokstadelva, men vi må også utvikle nye boligområder der det ligger til rette for det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags