Arrangementer må bli mer synlige for å styrke Drammens omdømme

Av
DEL

MeningerDrammens Tidende kommenterte NM2020 på Konnerud og opplevelsen av manglende markering av arrangementet i Drammen sentrum. Vi har ingen tradisjon i Drammen for offisiell markering av større arrangementer slik vi blant annet ser i Oslo med bannere i Karl Johans gate når det er store arrangementer eller begivenheter, eller på Lillehammer hvor hele byen fylles med bannere og plakater når det er mesterskap på Birkebeineren skistadion.

I Drammen sentrum markeres større arrangementer med flagging på bybrua. Dette i seg selv er flott og høytidelig, men mange vet ikke hvorfor det flagges. Strømsgodset har også fått lov til å bruke flaggstengene på bybrua til å markere sine hjemmekamper med egne flagg. Oppheng av plakater er også en måte å synliggjøre arrangementer på, men her er regelverket i Drammen strengt og antall steder hvor det er lov å henge plakater få.

Synliggjøring av arrangementer er også digitalisert. Arrangører benytter drammen.no, egne nettsider, arrangementskalendere og sosiale medier for å fremme arrangementer. Et arrangement kan være svært godt synlig for innbyggere og besøkende gjennom digitalekanaler og massemediene, selv om det ikke er markert med plakater og bannere i sentrumsområdene.

Satsing på arrangementer har vært en viktig del av byutviklingen og omdømmebyggingen i Drammen. Byer og steder i Norge kjemper om å få arrangementer av nasjonalt eller internasjonalt format. Dette styrker stedets omdømme, skaper verdier for besøksnæring gjennom overnatting, bespisning, handel og opplevelser, bygger kompetanse og gir noen dugnadskroner hos arrangørene og skaper stolthet blant innbyggerne. Vi i Byen Vår Drammen har ansvaret for Elvefestivalen og Globusfestivalen, er medarrangør i World Cup Drammen, bidrar i Roklubbens internasjonale River Cup Regatta og er medvirkende i enkelte store konferanser. Når arrangementer foregår i sentrum vet folk ofte hva som skjer og hvorfor det flagges, men selv da får ikke alle det med seg.

Hva så med arrangementer som ikke foregår midt i sentrum, men i en av Drammens ti kommunedeler, slik som nettopp ski-NM på Konnerud, Svelvikdagene eller Kulturhælja? Hvordan kan vi skape synlighet for slike arrangementer over hele kommunen, slik at vi oppnår de ønskede effektene av arrangementet på omdømme, omsetning og oppslutning fra innbyggere?

I den nye kommunen Drammen er det ekstra viktig å tenke på at ethvert arrangement er en mulighet til å skape stolthet og samhold på tvers av tidligere kommunegrenser. Det er derfor viktig at de løsningene man kommer fram til for markering og feiring av arrangementer gir synlighet og tilstedeværelse ikke bare i Drammen sentrum, men også i tidligere Nedre Eiker og i Svelvik.

Det er ønskelig å finne en permanent ordning for offentlig markering av arrangementer i sentrumsområder og ved knutepunkt i den nye kommunen, fordi dette bidrar til at vi i enda større grad oppnår ønskede effekter på omdømmet utenfor kommunen, verdiskaping i næringslivet samt identitet og stolthet blant innbyggere.

Byen Vår Drammen vil derfor fremme et forslag overfor Drammen kommune om hvordan dette kan gjøres. Det må investeres noe for å få til løsninger som blir både synlige og estetiske, slik som banneropphengene på Karl Johans gate i Oslo. Dette er en investering vi mener Drammen kommune må ta for å stimulere til flere og mer synlige arrangementer i kommunen.

Hvem skal så betale for selve synliggjøringen? Det bør utarbeides en standard ordning og pris for produksjon og oppheng av fysiske bannere, slik at man sikrer lik kvalitet og slik at arrangører kan velge en hensiktsmessig løsning for sitt arrangement, hvor det i bunnen må ligge et minimum av synlighet på tvers i kommunen. Alle arrangører vil i denne ordningen kunne synliggjøre sitt arrangement etter søknad.

Samtidig er det slik at verdiene fra et arrangement ofte skapes på andre områder enn det som tjener arrangøren direkte. Det er dessuten et stort ansvar, stor risiko og et krevende økonomisk løft for en arrangør å påta seg nasjonale eller internasjonale arrangementer som vi ønsker flere av. Derfor vil vi foreslå at Drammen kommune tilbyr arrangementer, uavhengig av om det er idrett, kultur, konferanser eller begivenheter, over en viss størrelse eller betydning, av nasjonalt eller internasjonalt format samt utvalgte arrangementer av stor lokal betydning, et minimum antall opphengte bannere uten kostnad, på sentrale steder i hele den nye kommunen, for markering av arrangementet. Parallelt med dette bør arbeidet med en helhetlig og samlende arrangementskalender som er påbegynt ferdigstilles.

På den måten vil Drammen kommune bidra til å skape materielle og immaterielle verdier både i kommunen – og for kommunen. På den måten vil innbyggere i den nye kommunen føle seg mer involvert i alt det fine som skjer fremover uavhengig av hvor i kommunen det arrangeres.

Involvering gir stolthet. Stolthet bygger omdømme. Omdømme skaper verdier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags