Elg mot bil og mc. Hvor mange må dø før noen tar ansvar?

Av
DEL

MeningerOm Statens vegvesen (SVV) står det dette i Store Norske Leksikon: Har ansvaret for planlegging, bygging og drift av riks- og fylkesveinettet og for tilsyn med trafikanter og kjøretøy. Utarbeider også forutsetninger og retningslinjer for veiutforming, veitrafikk, trafikantopplæring og krav til kjøretøy.

En del av planlegging av vei vil jeg anta også er sikring av vei og områder rundt en veitrasé, som f.eks. viltoverganger, rassikring og sikring med viltgjerde. I artikkel i RHA (Røyken og Hurums Avis) 24/10-2019 kan lensmann Sigrid Andreassen fortelle at det fra oktober 2014 til oktober 2019 er registrert ikke mindre enn 393 viltpåkjørsler på Hurumhalvøya, som inkluderer Røyken kommune. Det blir i snitt 78,6 drepte dyr hvert år. Som igjen blir 1,5 dyr pr. uke.

Det som er like tragisk i denne statistikken er at de som forårsaker de drepte dyrene er bilister eller motorsyklister og deres kjøretøy. Lensmannen har sjekket tallene ytterligere, og kan fortelle at de i 2019 har loggført ikke mindre enn 122 tilfeller av viltpåkjørsler, hittil. Det er altså ytterligere en 50 prosent økning hittil i år i forhold til en gjennomsnittsberegning av antall påkjørte dyr i perioden 2014 til 2019. Kuriositeten i artikkelen er, sett fra et sikkerhetsperspektiv og fra et dyrevelferdsperspektiv, at det er ingen av dem som nevner noe om hvilke tiltak som bør gjøres for å beskytte bilistene mot den opprivende og fæle følelsen det er å kjøre på et stort dyr, uansett hastighet.

Men ingenting sies om ansvar for å sikre bilistene mot slike hendelser. Lensmannen oppfordrer selvsagt folk til å kjøre pent og forsiktig, være oppmerksomme etc. Som vanlig.

Viltpåkjørslene mellom Auvi og Spikkestad har fortsatt og er betydelige hvert år. Verken lensmann eller andre tar innover seg, eller lar det komme til uttrykk, at SVV har et ansvar med å sikre veier og dets farende mot ulykker. Og der er vi ved sakens kjerne.

Sist i august ble en kvinnelig mc-fører ble meget alvorlig skadd i en elgpåkjørsel på strekningen. Løftet noen et øyebryn og mente at det må gjøres noe med disse totalt unødvendige ulykkene? Nei, verken lensmann eller SVV gjorde det.

Seksjonsleder Anders Hagerup i Plan og forvaltningsavdelingen i SVV kan derimot i artikkel i RHA den 25/9 fortelle følgende om hvilke planer SVV har for å sikre menneske og dyreliv i Røyken kommune i tiden fremover: «Plan og seksjonslederen opplyser at det i handlingsplanen for riksveier for 2018–2023 ikke foreligger planer om å forlenge viltgjerdet utover det eksisterende gjerdet.» Takk for det. Så SVV, som har som oppgave å forhindre ulykker på vei, ser ingen som helst grunn til å gjøre noen endringer de neste 5 årene.

Hva er dødsraten som skal fylles før SVV vurdere å sette opp viltgjerde? Er det ytterligere 4–500 dyr og helst mellom 1–5 drepte mennesker?

Da den gang RV23 ble åpnet i juni 2000 var det ikke viltgjerde mellom Midtbygda og Auvi. Utallige viltpåkjørsler, personskader og døde dyr måtte til før noe ble gjort, og viltgjerde kom opp. Ble det drept flere enn 393 dyr den gang, før viltgjerde kom opp? Hva i himmelens navn er det som gjør at SVV kan ta så lett på disse ulykkene, på en meget trafikkert strekning?

Mange er så redde for å kjøre strekningen at de velger å kjøre Spikkestadveien gjennom Spikkestad sentrum i stedet. Er det noen med ansvar for E134 som i det hele tatt skjønner hva som foregår?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags