Gi flere en mulighet til å svare på hva de jobber med, uten at de må se i gulvet og hviske at de er ufør.

Av
DEL

LeserbrevEt bystyre og et regionsstyre for en ny kommune og en ny region er i gang med å legge grunnen for sine nye plattformer. Jeg vil gratulere dere med det, og ønske dere lykke til.

Dere har med dere på lasset en liste med gode ambisjoner. Men jeg har savnet en ting så langt.

Mange partier og organisasjoner har dratt frem viktigheten av å få flere i jobb, og få uføre ut av sofaen. Det kan være ødeleggende psykisk å bare bli sittende hjemme hver dag.

Jobb er en dominerende sosial arena, som gir mulighet til å ha jevnlig kontakt med andre over tid. I tillegg har mange uføre restarbeidsevne å hente ut hvis de kan gjøre det i en jobb som er tilpasset dem. Det gir også en verdiskaping som er med på å balansere trygdeutbetalingene litt, og det gir en identitet. Det gir en mulighet til å svare på spørsmålet hva man jobber med, uten å se i gulvet og hviske at man er ufør.

Jeg håper både bystyret og regionsstyret også har rom for å styrke satsingen på Varig Tilpasset Arbeid (VTA), og å øke antall VTA-plasser, slik at færre blir fanget i kø.

La oss også få delta i arbeidslivet, og å bidra til verdiskapingen i samfunnet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags